Przejdź do treści

Nowy Sącz: Budżet miasta na 2019 rok z 30 milionowym deficytem i niedoszacowanymi inwestycjami

Ratusz w Nowym Sączu - Fot. Maciej Berowski

Podczas wczorajszej sesji sądeccy Radni uchwalili budżet miasta na 2019 rok. Projekt budżetu przedstawił prezydent miasta Ludomir Handzel, jednak został on w większości przygotowany przez poprzednią ekipę i byłego prezydenta Ryszarda Nowaka.
Przyjęty przez radnych budżet miasta zakłada dochody w wysokości 599 055 904 zł oraz wydatki na łączną kwotą 629 084 248 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi więc 30 028 344 zł. Niestety to nie koniec złych wiadomości. Zdaniem nowego prezydenta na niektóre z przewidzianych zadań inwestycyjnych zaplanowano niewystarczające środki. – Niestety, wiele zadań wpisanych jako „inwestycje” do budżetu to jedynie wskazanie intencji, że dane zagadnienie trzeba wykonać. W najlepszym razie (ze względu na ich niedoszacowanie) można uznać pewne zadania jako rozpoczęcie ich realizacji lub nawet tylko opracowanie dokumentacji w 2019 r. – podkreśla prezydent Ludomir Handzel
W projekcie budżetu Miasta Nowego Sącza na 2019 r. przewidziano inwestycje drogowe, na realizację których zaplanowane środki nie są wystarczające – brakuje ponad 10 mln. złotych:

 • Odbudowa estakady ul. Tarnowskiej, gdzie zaplanowano środki w wysokości 200 000 zł, natomiast kwota wymagana na realizację inwestycji wynosi ok. 3 500 000 zł.
 • Przebudowa odcinka ul. Zielonej pod wiaduktem wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przełożenie sieci, gdzie zaplanowano kwotę 500 000 zł, a kwota wymagana na realizację zadania wynosi ok. 1 500 000 zł.
 • Modernizacja nawierzchni ul. Krakowskiej, gdzie plan wynosi 700 000 zł, a środki wymagane to kwota ok. 1 890 000 zł.
 • Przebudowa układu komunikacyjnego ulicy Sobieskiego w Nowym Sączu, gdzie zaplanowana kwota w projekcie budżetu na 2019 r. wynosi 100 000 zł przy zapotrzebowaniu na środki w wysokości ok. 500 000 zł.
 • Budowa odcinka ulicy Leśnej, gdzie zaplanowano środki w wysokości 100 000 zł, natomiast kwota wymagana wynosi ok. 300 000 zł.
 • Przebudowa ul. Jana Pawła II, zaplanowano środki wyłącznie na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 200 000 zł przy zapotrzebowaniu na środki w kwocie 2 200 000 zł na realizację całej inwestycji.
 • Budowa chodnika ul. Dunajcowej, gdzie zaplanowana kwota wynosi 300 000 zł, a rzeczywiste zapotrzebowanie szacowane jest na poziomie ok. 700 000 zł
 • Przebudowa ul. Starowiejskiej wraz z kanałem opadowym i projektem, gdzie środki zabezpieczone na 2019 r. wynoszą 700 000 zł, a środki wymagane na realizację inwestycji wynoszą ok. 1 800 000 zł.
 • Przebudowa ul. Sikorskiego, gdzie kwota planowana to 200 000 zł, natomiast kwota wymagana to ok. 600 000 zł.
 • Budowa ul. Gospodarskiej, gdzie środki przyjęte w projekcie budżetu na 2019 r. wynoszą 150 000 zł, a niezbędne środki na realizację zadania wynoszą ok. 300 000 zł.
 • Budowa ul. Zyndrama, gdzie zaplanowano środki w wysokości 150 000 zł, natomiast kwota niezbędna wynosi ok. 900 000 zł.