Przejdź do treści


Nowy Sącz: Bezrobocie lekko w górę

foto. pixabay.com

Raport przesłany do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 7 listopada 2018 roku wykonany przez pracowników Sądeckiego Urzędu Pracy wykazał niewielki wzrost bezrobocia w Nowym Sączu. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych na koniec października wyniósł dokładnie 1500 osób. To o 10 osób więcej niż miesiąc wcześniej. W zestawieniu rok do roku ilość bezrobotnych spadła o 437 osób. Stopa bezrobocia w Nowym Sączu pozostaje na tym samym poziomie już od lipca i wynosi 3,2 p.. proc.

3,2 proc. – tyle wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w Nowym Sączu w końcu września 2018 r. (ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego). W stosunku do sierpnia stopa bezrobocia w Nowym Sączu nie zmieniła się. W ujęciu rocznym obserwujemy natomiast wyraźny spadek – o 1,3 pkt. proc. Można przypuszczać, że po kolejnym spadku liczby bezrobotnych we wrześniu w związku z zakończeniem wakacji i prac sezonowych, stopa bezrobocia może wzrosnąć.
W pozostałych powiatach subregionu sądeckiego, obejmującego trzy powiaty ziemskie: nowosądecki, gorlicki i limanowski, spadło lub utrzymało się na tym samym poziomie.
Najwyższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w powiecie nowosądeckim 7,9 proc., limanowskim – 7,7 proc., gorlickim 5,3 proc.
Stopa bezrobocia w Nowym Sączu jest niższa w porównaniu do Małopolski (4,7 proc.) i kraju (5,9 proc.). Porównywalny z Nowym Sączem pod względem potencjału demograficznego i gospodarczego Tarnów notuje stopę bezrobocia na poziomie 5,2 proc. Najniższe bezrobocie rejestrowane w Małopolsce tradycyjnie zanotowano w Krakowie (2,5 proc.), a najwyższe (10,7proc.) w powiecie dąbrowskim.