Przejdź do treści


Nowosądeckie MPK skończyło 70 lat

Dziś w ratuszu odbyły się uroczystości związane z 70-leciem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu. W czasie gali Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak wręczył prezesowi MPK Andrzejowi Górskiemu Złoty Dukat Sędziwoja – nagrodę Prezydenta wręczaną wybitnym sądeckim przedsiębiorstwom. Historię powstało w 1948 r sądeckiego MPK przedstawił prezes Andrzej Górski.

Andrzej Górki - fot. UMNS

– Serdecznie dziękuję za te 10 lat naszej współpracy. Miałem dobrą rękę wybierając ten zarząd, w osobach pana prezesa oraz pani wiceprezes. Dziękuję Wam za ciężką pracę. Dziękuję również wszystkim pracownikom oraz związkom zawodowym, których przedstawiciele w bardzo trudnych czasach potrafili zrozumieć, że jeśli nie zmodyfikujemy zarządzania, nie zmodyfikujemy firmy, to sytuacja może się skończyć tak jak w PKS. Cieszy mnie znakomity rozwój firmy. Dziękuję również poprzednikom pana prezesa. Życzę dalszych wielu lat rozwoju i realizacji planów, które przed nami – powiedział prezydent Ryszard Nowak”.

Ryszard Nowak - fot. UMNS

– W tej kadencji to już siódma statuetka. Tylko naprawdę wybitni sądeczanie, tylko wybitne sądeckie firmy, taką nagrodę otrzymały – dodał prezydent.

Andrzej Górski został również odznaczony Nagrodą Województwa Małopolskiego POLONIA MINOR. Nagrodę w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego wręczyła Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska.

Wyróżniający się pracownicy spółki MPK otrzymali natomiast Medale za Długoletnią Służbę, nadawane z mocy Prezydenta RP, za “wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa”.

Gratulacje dla sądeckiego MPK złożyła delegacja Rady Miasta Nowego Sącza: Przewodniczący Janusz Kwiatkowski oraz radna Elżbieta Chowaniec. Życzenia złożyli ponadto prezesi spółek miejskich: Piotr Polek – prezes Zarządu spółki MPEC, Ewa Pancerz – wiceprezes Zarządu spółki NOVA oraz Janusz Adamek – prezes Zarządu spółki Sądeckie Wodociągi. MPK otrzymało od Sądeckich Wodociągów obraz autorstwa znanego sądeckiego pastelisty Ryszarda Miłka.

Nie zabrakło życzeń oraz gratulacji ze strony włodarzy okolicznych gmin, do których jeżdżą autobusy MPK.

/fot. UMNS