Przejdź do treści


Nowe władze w Spółce NOVA

źródło: nova-ns.eu

Rada Nadzorcza miejskiej Spółki NOVA powołała 19 lutego nowego prezesa – został nim Krzysztof Krawczyk. Rada Nadzorcza powołała również wiceprezesa Spółki NOVA – funkcję tę będzie pełnił Dawid Bednarski.

13 lutego dokonano zmian w Radzie Nadzorczej Spółki NOVA. Jej przewodniczącym został Tadeusz Piecuch, a członkami: Henryk Najduch – zastępca przewodniczącego i Stanisława Skoczeń – sekretarz RN.

Prezes Spółki NOVA

Krzysztof Krawczyk jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego w nowym Sączu oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, gdzie uzyskał tytuł magistra z Zarządzania i Marketingu za specjalnością zarządzanie strategiczne.

Ostatnio prowadził własną działalność gospodarczą zajmującą się doradztwem w transporcie, a wcześniej pracował między innymi w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Krakowie.

W ostatnich wyborach samorządowych zdobył zaufanie mieszkańców miasta i zasiadł w Radzie Miasta Nowego Sącza. Jednak w związku z objęciem funkcji prezesa Spółki Nova zrzekł się mandatu radnego.

Zastępca Prezesa Spółki NOVA

Dawid Bedarski ukończył Liceum Ekonomiczne w Nowym Sączu oraz studia ekonomiczne na kierunku Zarządzanie i Marketing ze specjalizacją zarządzanie strategiczne.

Ostatnio pracował w nowosądeckim oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.

/źródło: UMNS