Przejdź do treści


Nauczyciele z 22 nowosądeckich szkół dołączyli do ogólnopolskiej akcji strajkowej

Strajk nauczycieli - foto. UNNS

Mimo prowadzonych do ostatniej chwili rozmów, nie udało się wypracować wspólnego stanowiska między przedstawicielami Rządu a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego domagającego się podwyżek dla nauczycieli. Ogólnopolska akcja strajkowa nauczycieli, zgodnie z zapowiedziami rozpoczęła się w poniedziałek 8 kwietnia. Do akcji strajkowej w Nowym Sączu dołączyli nauczyciele z 12 szkół podstawowych oraz 10 szkół średnich. W strajku nie uczestniczy żadne przedszkole.

Dyrektorzy wszystkich strajkujących szkół zorganizowali dla uczniów zajęcia opiekuńcze.

– Członkowie zespołu do spraw sytuacji strajkowej, powołanego przez prezydenta, byli na swoich stanowiskach od godziny siódmej rano. Przed godziną ósmą rozpoczęliśmy objazd po kilku wybranych szkołach. Chcieliśmy zobaczyć na miejscu, jak wygląda sytuacja. We wszystkich szkołach, w których byliśmy, a także w pozostałych placówkach, w których miała się odbyć akcja strajkowa, gdzie w referendum nauczyciele opowiedzieli się za przystąpieniem do strajku, rzeczywiście ten strajk się rozpoczął – mówiła wiceprezydent Magdalena Majka, Przewodnicząca Zespołu ds. sytuacji strajkowej podczas wczorajszego spotkania z dziennikarzami.

– Otrzymaliśmy informacje od wszystkich dyrektorów, że zajęcia opiekuńcze będą się odbywały w takich godzinach, w jakich normalnie działają świetlice szkolne, a więc od godz. 6.30 do godz. 17. Wszyscy dyrektorzy szkół deklarują, że rodzice o sytuacji są informowani na bieżąco, za pomocą dziennika elektronicznego – podkreśla wiceprezydent Magdalena Majka.

Oprócz zajęć opiekuńczych prowadzonych w szkołach, Urząd Miasta Nowego Sącza organizuje zajęcia dodatkowe prowadzone przez świetlice środowiskowe lub instruktorów Pałacu Młodzieży. Władze Miasta Nowego Sącza przygotowane są na strajk nauczycieli aż do jego odwołania.

Z harmonogramem tych zajęć można zapoznać się TUTAJ.

– Jesteśmy przekonani, że zajęcia opiekuńcze będziemy w stanie prowadzić tak długo, jak będzie to potrzebne – zapewnia wiceprezydent.

O tym zaś, czy w szkołach odbędą się planowane egzaminy, zadecydują sami nauczyciele.

– Na chwilę obecną wiemy, że dyrektorzy poinformowali rodziców oraz ósmoklasistów i absolwentów III klasy gimnazjum, żeby się do tych egzaminów przygotowali – mówi dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Małgorzata Belska.

/źródło: UMNS