Przejdź do treści


Na małopolskie tory wyjechały już wszystkie Impulsy zamówione w sądeckim Newagu

Do przekazania ostatniego z 13 zamówionych przez Koleje Małopolskie składów doszło dzisiaj na krakowskim dworcu głównym. W uroczystym przekazaniu uczestniczył marszałek Małopolski Jacek Krupa oraz Pre­zes NEWAG S.A. – Zbi­gniew Konieczek. Ostatni przekazywany Impuls to setny elektryczny zespół trakcyjny wyprodukowany przez Newag.
Impulsy dla Kolei Małopolskich zostały wyprodukowane w niespełna rok i kosztowały ponad 300 mln zł. Województwo kupiło w sumie 5 pociągów pięcioczłonowych oraz 8 czteroczłonowych.
Pierwsze z nich wyjechały na małopolskie tory w grudniu ubiegłego roku.
– To właśnie tego typu projekty zmieniają oblicze kolei. W ciągu ostatnich lat – przy ogromnym wsparciu funduszy unijnych – zakupiliśmy w sumie 44 nowoczesne pociągi, które wprowadziły zupełnie nową jakość w podróży koleją po Małopolsce. Zapewniam jednak, że to nie koniec inwestycji w tworzenie kolei na miarę XXI wieku – mówi marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa.
Nowy tabor spełnia rygorystyczne normy europejskie TSI (PRM, TSI NOI, TSI LOK&PAS, TSI SRT i TSI CCS), dzięki czemu znacznie poprawił się komfort podróży małopolskich pasażerów, przede wszystkim osób niepełnosprawnych i o ograniczonej mobilności. Pasażerowie podróżują w cichych, kli­ma­ty­zo­wanych wnę­trzach, wyposażonych w ergo­no­miczne fotele, inter­net i gniazdka elek­tryczne. W pojazdach został zastosowany nowo­cze­sny sys­tem wizu­al­nej i dźwię­ko­wej infor­ma­cji pasa­żer­skiej, moni­to­ring oraz system zliczania pasażerów. Każdy czteroczłonowy Impuls pomieści  200 pasażerów na miejscach siedzących (w tym 16  uchylnych), a pięcioczłonowy – 250 pasażerów na miejscach siedzących (w tym 20 uchylnych).

źródło / Fot.: www.malopolska.pl