Przejdź do treści


Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zmieniło nazwę na Muzeum Ziemi Sądeckiej

Muzeum Ziemi Sądeckiej

Od 24 stycznia 2024 r. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zmieniło nazwę na Muzeum Ziemi Sądeckiej. Decyzja ta została podjęta na mocy Uchwały Nr LXXVII/1125/23 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

W uzasadnieniu do tej uchwały podkreślono potrzebę pełniejszej identyfikacji Muzeum, uwzględniając m.in. zasięg terytorialny historycznej Ziemi Sądeckiej. Warto zaznaczyć, że zmiana nazwy odzwierciedla również historyczne korzenie Muzeum, sięgając pierwotnej nazwy używanej przed II wojną światową, tj. “Muzeum Ziemi Sądeckiej” z roku 1938. Dodatkowo, uwzględniono szeroki zasięg kulturowy dziedzictwa Sądecczyzny, ze szczególnym naciskiem na rozwój i wpływ środowisk artystycznych związanych z istotnymi ośrodkami życia duchowego w miastach i regionie Małopolski południowej.

Zmiana nazwy Muzeum jest również motywowana charakterem i znaczeniem gromadzonych zbiorów w kontekście rozwoju kolekcji muzealnej, a także pozycją promocyjną Muzeum. Istotnym aspektem była również transparentność oraz identyfikacja nazwy w skali ogólnopolskiej. W związku z tym, postanowiono przekształcić dotychczasową nazwę na “Muzeum Ziemi Sądeckiej”.

Warto podkreślić, że zmiana nazwy nie wpływa na funkcjonowanie Muzeum. Charakter i zakres jego działalności pozostają zgodne z dotychczasowymi zapisami Statutu i Regulaminu Organizacyjnego jednostki.