Przejdź do treści


Konferencję pod hasłem “Jak uzdrowić sądecki transport”

Poseł Elżbieta Borowska zorganizowała wczoraj konferencję pod hasłem „Jak uzdrowić sądecki transport” w dyskusji uczestniczyli lokalni samorządowcy i przedsiębiorcy z naszego regionu.

Podczas konferencji poseł Elżbieta Borowska z Ruchu Kukiz’15 zaapelowała do posłów partii rządzącej z Sądecczyzny – Wszyscy mówili o „sądeczance” przez szereg lat i tak naprawdę nic się nie wydarzyło. Teraz mamy niezwykle sprzyjające warunki do tego, żeby zbudować prawdziwe lobby na rzecz poprawy infrastruktury w naszym regionie, ponieważ osiem na dziesięć mandatów mają posłowie partii rządzącej. To jest naprawdę dobry moment, żeby spróbować te inwestycję ruszyć i żeby w końcu zastanowić się, jak poprawić stan dróg w regionie – mówiła.

Raport dotyczący komunikacyjnej zapaści Sądecczyzny, opracowany przez ekspertów z Klubu Jagiellońskiego potwierdza to o czym mieszkańcy naszego regionu mówią od dawna. Brak dobrego połączenia drogowego i kolejowego z stolicą województwa to największa bariera stojąca na drodze rozwoju Nowego Sącza.

Wyniki raportu wskazują, że brak szybkiego połączenia Sądecczyzny z Krakowem sprawia, że nasz region nie może się rozwijać proporcjonalnie w stosunku do całego województwa – mówi Maciej Dulak.