Przejdź do treści


Konferencja naukowa: “Zastępcza bliskość. Internet – nowa forma czy proteza relacji?”.

Internet – nowa forma czy proteza relacji

Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. “Zastępcza bliskość. Internet – nowa forma czy proteza relacji?”.

Konferencja odbędzie się w dniu 27 maja w godzinach od 9.00 do 15.00 w Miasteczku Galicyjskim i kierowana jest głównie do: zawodowych rodzin zastępczych z terenu miasta Nowego Sącza, specjalistów (psychologów, pedagogów, psychoterapeutów), kuratorów sądowych, pracowników instytucji pomocowych (asystentów rodzinnych, pracowników socjalnych) oraz szkół.

Konferencja organizowana jest w ranach Tygodnia Rodzicielstwa Zastępczego, Patronat honorowy nad wydarzenie objął Prezydent Miasta Nowego Sącza, pan Ludomir Handzel.

Szczegółowy program konferencji