Przejdź do treści


Koncepcja odbudowy Zamku Królewskiego w Nowym Sączu

Koncepcja odbudowy Zamku Królewskiego w Nowym Sączu

Na poniedziałkowej konferencji prasowej, zwołanej w sali reprezentacyjnej nowosądeckiego Ratusza zaprezentowano ostateczną koncepcja odbudowy Zamku Królewskiego w Nowym Sączu.

Zamek Królewski w Nowym Sączu został zbudowany przez króla Polski, Wacława II, co wykazały najnowsze badania archeologiczne. W średniowieczu był rezydencją królewską o międzynarodowym charakterze, stanowiąc tradycyjne miejsce spotkań królów Polski i Węgier na równi z Wyszehradem, będącym dziś symbolem współpracy państw Europy Środkowej. W okresie baroku, za sprawą książąt z rodu Lubomirskich przybrał postać palazzo in fortezza, w którego kształcie chcemy odbudować zamek i do czego nawiązuje niniejsza koncepcja. W okresie schyłku Rzeczpospolitej i w czasie zaborów zamek był niszczony przez pożary, osunięcie się skarpy, a później został zamieniony w koszary i magazyn wojskowy. Podupadł mocno. W okresie międzywojennym starano się go rewitalizować. Jednak kres jego istnieniu położył wybuch materiałów burzących w tracie działań wojennych w 1945 r.

Wielu samorządowców i polityków deklarowało chęć odbudowy Zamku Sądeckiego, lecz bez rezultatów. Jednakże, Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel podjął decyzję o rozpoczęciu przygotowań do odbudowy Zamku i przekazał to zadanie Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., kierowanej przez Prezesa Jarosława Suwałę. W wyniku podjętych działań przeprowadzono szeroko zakrojone badania archeologiczne, kwerendy historyczne oraz opracowano plany urbanistyczne, co zaowocowało stworzeniem koncepcji odbudowy Zamku Sądeckiego.

/źródło: UM NS