Przejdź do treści


Komitet Rewitalizacji w Nowym Sączu. Trwa nabór kandydatów na członków

Ratusz w Nowym Sączu - Fot. Maciej Berowski

Trwa nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji. Nabór potrwa do 28 sierpnia. Komitet Rewitalizacji to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami miasta Nowego Sącza w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.

Nabór prowadzony jest w następujhących  grupach interesariuszy:

  1. podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym: spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego, wskazane przez organy uprawnione do reprezentowania tych podmiotów,
  2. przedstawiciele podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze miasta Nowego Sącza działalność gospodarczą (nie więcej niż dwóch),
  3. przedstawiciele podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze miasta Nowego Sącza działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, kościołów i związków wyznaniowych, wskazanych przez organy uprawnione do reprezentowania tych podmiotów (nie więcej niż czterech),
  4. przedstawiciele mieszkańców miasta Nowego Sącza spoza obszaru rewitalizacji (nie więcej niż dwóch).

Obszar rewitalizacji obejmuje cztery osiedla: Centrum, Stare Miasto, Kilińskiego i Przydworcowe.

Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji w mieście Nowym Sączu zostanie przeprowadzony zgodnie z procedurą określoną w zasadach wyznaczania składu oraz zasadach działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Nowym Sączu, przyjętych Uchwałą Nr XXXVIII/374/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 r. zmienioną Uchwałą nr XVI/177/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/374/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Nowym Sączu.

Wypełnione formularze można składać w terminie od 13 do 28 sierpnia 2019 r.:

  1. drogą korespondencyjną, na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  2. bezpośrednio, na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Nowego Sącza (Rynek 1, pok. nr 9) w godzinach pracy Urzędu (tj. od 7:30 do 15:30).

Formularze zgłoszeniowe oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne pod adresem: https://www.nowysacz.pl/pozostale-komunikaty/21738

/źródło: UM NS