Przejdź do treści


Koalicja Nowosądecka pisze list do władz Nowego Sącza w sprawie budowy nowego mostu na rzece Dunajec

Ratusz w Nowym Sączu - Fot. Maciej Berowski

W liście skierowanym do prezydenta Ryszarda Nowaka i Radnych Nowego Sącza Koalicja Nowosądecka wyraża poparcie dla planów województwa małopolskiego i gminy Chełmiec w sprawie budowy mostu na rzece Dunajec mającego połączyć Świniarsko z prawobrzeżną częścią Nowego Sącza.

Prosimy władze Nowego Sącza, a w szczególności Radnych miasta Nowego Sącza o wsparcie przebiegu całego projektu. Po stronie Nowego Sącza przebieg nowej drogi pozostaje sprawą otwartą. Prosimy Radnych o zapoznanie się z wnioskiem mieszkańców dotyczącym przebiegu drogi po nowosądeckiej stronie, który został odrzucony przez władze miasta. Zdaniem Koalicji Nowosądeckiej warto rozważyć oddziaływanie na usytuowane tam domostwa, koszty wywłaszczeń, łatwość przeprowadzenia procesu inwestycyjnego oraz dużo mniejsza liczbę działek objętych całym procesem.

List podpisali Jacek Żelasko, Wiceprezes Stowarzyszenia Koalicja Nowosądecka oraz
Robert Smoleń Pełnomocnik Koalicji Nowosądeckiej Osiedle Wólki.

/źródło: www.koalicjanowosadecka.pl