Przejdź do treści

Jest decyzja środowiskowa dla budowy połączenia DK87 w Nowym Sączu z DW 969 w wariancie C

Połączenie drogowe DK87 z DW 969

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach budowy połączenia drogi krajowej nr 87 w Nowym Sączu z drogą wojewódzką nr 969, w tym budowy mostu na rzece Dunajec w wariancie C.

Warianty A, B, C i D zostały przekazane do zaopiniowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które najlepiej oceniło wariant C i B, najgorzej natomiast wariant A i D (m.in. z uwagi na istniejący stan i zagospodarowanie koryta oraz wałów rzeki). Podobnie ze względu na planowaną budowę mostu w obszarze z mniejszą ilością siedlisk Naturowych wariant C jest najkorzystniejszy. Ponadto wariant C posiada najlepsze przejście przez Dunajec, maksymalne ominiecie terenów inwestycyjnych i zamieszkanych. Jest także najkorzystniejszy pod względem ekonomicznym.

– Dziękuję Panu Marszałkowi, Włodarzom Gmin Chełmca i Podegrodzia, Staroście Nowosądeckiemu, Powiatowemu Zarządowi Dróg w Nowym Sączu, Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Krakowie, jednostce projektowej oraz wszystkim instytucjom i osobom, które przez ponad dwa lata swoją pracą przyczyniły się do zakończenia tego etapu procesu inwestycyjnego jakim jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – powiedział prezydent Ludomir Handzel.

 

/źródło: UM NS