Przejdź do treści


Jak poprawnie wypełnić formularz dotyczący wpłaty komunikacyjnej?

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu - fot. Maciej Berowski

Wielu klientów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu zadaje pytania, w jaki sposób poprawnie wypełnić formularz dotyczący wpłaty komunikacyjnej. Jego błędne wypełnienie skutkuje koniecznością dokonania kolejnej płatności oraz występowaniem o zwrot poprzedniej (nieprawidłowej) wpłaty.

Jak to zrobić poprawnie?

Należy podać prawidłowy tytuł dokonywanej płatności:

– jeżeli temat dotyczy spraw związanych z pojazdami w tytule należy podać rodzaj sprawy i nr VIN lub nr rejestracyjny pojazdu; np.: REJESTRACJA POJAZDU – WVWZZZ01234678910 WWW 12345, KASACJA POJAZDU – WVWZZZ01234678910 KNS12345.

– w przypadku płatności dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami w tytule należy podać rodzaj sprawy, imię i nazwisko oraz numer PESEL; np.: Opłata za wydanie prawa jazdy, Jan Nowak, 60010101234.

/źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu