Przejdź do treści


Iwona Mularczyk Przewodniczącą Rady Miasta Nowego Sącza

Przewodnicząca Rady Miasta Iwona Mularczyk - foto. UMNS

22 listopada 2018 roku podczas inauguracyjnej sesji Rady Miasta Nowego Sącza nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. W tajnym głosowaniu radni wybrali Przewodniczącą Rady Miasta Nowego Sącza, którą została  Iwona Mularczyk.
Po ogłoszeniu wyników głosowania nowa Przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącz powiedziała – Szanowni Państwo, Szanowny Panie Prezydencie, drodzy koleżanki i koledzy radni. Bardzo dziękuję za zaufanie, którym obdarzono mnie podczas tego głosowania. Z tego miejsca pragnę zadeklarować pełną współpracę ze wszystkimi klubami i z każdym z państwa. Wszyscy państwo otrzymaliście mandat do reprezentowania mieszkańców naszego miasta. Ze swojej strony deklaruję pełną współpracę zarówno z panem prezydentem jak i z każdym z dla dobra naszego miasta. Bardzo dziękuję –
Radni wybrali także wiceprzewodniczących Rady. Zostali nimi: Artur Czernecki, Krzysztof Głuc oraz Michał Kądziołka.
Lista nowo zaprzysiężonych radnych Rady Miasta Nowego Sącza (w porządku alfabetycznym):
Cabała Teresa
Czernecki Artur
Dumana Dawid
Dyrek Krzysztof
Fecko Grzegorz
Gajdosz Tadeusz
Głuc Krzysztof
Hojnor Józef
Jurowicz Barbara
Kądziołka Michał
Krawczyk Krzysztof
Kwiatkowski Janusz
Ledziński Grzegorz
Mularczyk Iwona
Orzeł Ilona
Pancerz Andrzej
Piech Wojciech
Poremba Marta
Prostko Maciej
Rogóż Maciej
Witkowska Krystyna
Zegzda Leszek
Ziaja Krzysztof