Przejdź do treści


Duży wzrost składki na ZUS dla przedsiębiorców (o 7,2 %)

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, którym nie przysługuje prawo do tzw. Małego ZUS_u od lutego zapłacą składkę w wysokości 1316,97 zł miesięcznie. To wzrost o 7,2 % w porównaniu ze składkami z 2018 roku – Czyli największy od sześciu lat.

Od lat Rząd obiecywał obniżenie składek na ZUS dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nowe przepisy w tym zakresie zaczęły obowiązywać od stycznia br.
Jednak z małego ZUS_u mogą skorzystać jedynie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które złożyły stosowną deklarację do 8 stycznia br. w ZUS oraz ich roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 r. było to 63 tys. złotych).

Miało być lepiej skorzystają nieliczni

Kontrowersje wśród przedsiębiorców budzi fakt iż przyjęte kryterium uwzględniające wysokość rocznych przychodów w rzeczywistości nie jest miarodajne. O sytuacji finansowej firmy świadczą bowiem jej dochody. Dochód to przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu (różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami). Z prawa do opłacania niższych składek na ZUS mogą skorzystać więc jedynie przedsiębiorcy wykazujący małe obroty, głównie małe firmy usługowe. Niestety drobne przedsiębiorstwa ponoszące duże koszty przychodu np. małe sklepy osiedlowe, dla których zysk uzależniony jest od wysokości marży i od obrotu (przychodu) najprawdopodobniej nie będą mogły skorzystać z małego ZUS_u.

Przedsiębiorcy będą płacić co miesiąc do ZUS o 88,27 zł więcej niż w 2018 roku

Przedsiębiorcy, którzy nie mogą skorzystać z małego ZUS_u będą musieli płacić 1316,97 zł w skali miesiąca (wliczając dobrowolne ubezpieczenie chorobowe). Składki ZUS dla na rok 2019 będą wynosić:

  • składka emerytalna – 558,08 zł (wzrost o 37,72 zł w stosunku do 2018 r.),
  • składka rentowa – 228,72 zł (wzrost o 15,46 zł),
  • składka chorobowa – 70,05 zł (wzrost o 4,74 zł),
  • składka wypadkowa – 47,75 zł (wzrost o 3,23 zł),
  • składka na Fundusz Pracy – 70,05 zł (wzrost o 4,74 zł),
  • składka zdrowotna – 342,32 zł (wzrost o 22,38 zł).

Ulga na start i tzw. mały ZUS

Przedsiębiorcy korzystający z wprowadzonej niedawno ulgi na start będą opłacać tylko składkę zdrowotną, wynoszącą w 2019 r. 342,32 zł miesięcznie.

Uprawnieni do opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne przez 2-letni okres zapłacą natomiast w sumie 555,89 zł miesięcznie (o 36,61 zł więcej niż w 2018 r.).

Z kolei ci, którzy korzystają z tzw. “małego ZUS-u” muszą sami wyliczyć wysokość składki. Wiadomo jedynie, że będzie się ona mieścić w przedziale 555,89 zł – 1316,95 zł miesięcznie.

/źródło: innpoland.pl