Przejdź do treści


Doliny Dunajca i Popradu w ogniu suchych traw – Stop Pożarom Traw

Piękna, słoneczna pogoda sprzyja pożarom suchych traw, których na Sądecczyźnie od początku roku odnotowano łącznie aż 230.

Najwięcej pożarów suchych traw występuje na obszarach następujących miast i gmin:

  • Podegrodzie -39 pożarów,
  • Stary Sącz – 37 pożarów
  • Chełmiec – 33 pożary
  • Łącko – 27 pożarów,
  • Nowy Sącz – 25 pożarów
  • Muszyna – 23 pożary
  • Rytro – 19 pożarów
  • Piwniczna Zdrój – 14 pożarów

Informację na temat szkodliwości wypalania traw można znaleźć na stronie www.stopopzaromtraw.pl

Wypalanie traw jest surowo zabronione a za wykroczenia tego typu grożą następujące sankcje:

Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.