Przejdź do treści


Dialog Obywatelski: Perspektywa finansowa 2021-2027. Miejsce regionów peryferyjnych: przypadek Sądecczyzny

Już 27 lutego 2019 w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu odbędzie się spotkanie w ramach Dialogu Obywatelskiego – są to otwarte dla szerokiej publiczności debaty z komisarzami i innymi urzędnikami Unii Europejskiej organizowane w krajach UE od 2012 roku. Każde ze spotkań dotyczy określonego tematu, a uczestnicy mogą w ich trakcie zadawać pytania, zgłaszać swoje uwagi oraz wypowiadać się na temat wpływu unijnej polityki na codziennie życie.

Spotkanie w Nowym Sączu będzie skierowane przede wszystkim do studentów uczelni i lokalnych przedsiębiorców. Będzie dotyczyło nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w latach 2021-2027 i rozwoju Sądecczyzny. Podczas spotkania nie zabraknie kwestii związanych z lokalnymi inwestycjami transportowymi, ale także wsparcia inicjatyw młodych ludzi na obszarach peryferyjnych czy ochrony przedsiębiorstw sektora MŚP przed graczami globalnymi.

W rozmowie weźmie dział dr Filip Skawiński, Analityk z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Rozmowę poprowadzi dr Jerzy Choroszczak, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU.

Czas i miejsce: 27 lutego 2019, godz. 11:00, Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, Aula 126 C
Wstęp na Dialog Obywatelski jest bezpłatny, uczestników obowiązuje rejestracja.
Rejestracja: https://goo.gl/forms/lvO1HE6jbOKE9Rnm2