Przejdź do treści


Debata policjantów z mieszkańcami na temat bezpieczeństwa na sądeckich drogach

Wczoraj (26 lutego 2019 roku) odbyła się debata społeczna Policji z mieszkańcami Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego. Była to kolejna debata z cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” i miała charakter ewaluacyjny. Głównym celem spotkania było przedstawienie mieszkańcom działań Policji w odniesieniu do wniosków i postulatów, które zostały wypracowane podczas pierwszej debaty, 25 maja 2018 roku.

Spotkanie odbyło się w sali budynku Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego dzięki uprzejmości dyrektora Marka Pławiaka, a organizatorem debaty była sądecka Policja. W imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, insp. Jarosława Tokarczyka, uczestników powitał jego I Zastępca – mł. insp. Jerzy Polczyk, który przypomniał zebranym funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji „Moja Komenda”.

W spotkaniu wzięli udział również Marek Pławiak – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu oraz jego zastępca Artur Czernecki, Krzysztof Setlak – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza, Małgorzata Kuśmierkiewicz – Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej UM Nowego Sącza, Adam Konicki – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, Adam Czerwiński – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, Janusz Klag – Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Tadeusz Pytko – p.o. Kierownika Rejonu Nowy Sącz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Ryszard Wasiluk i Piotr Szyszka – Komendanci Straży Miejskich z Nowego Sącza i Krynicy-Zdroju oraz przedstawiciele służb mundurowych: Państwowej Straży Pożarnej, Zakładu Karnego w Nowym Sączu i Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.
Na debatę przybyli także przewodniczący zarządów osiedli oraz mieszkańcy Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.

Oprócz mł. insp. Jerzego Polczyka, jako przedstawiciele Policji w debacie wzięli udział również Naczelnicy Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Prewencji KMP w Nowym Sączu Kierownicy Rewirów Dzielnicowych, funkcjonariuszki Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji oraz policjanci dzielnicowi sądeckiej komendy.
Podczas spotkania zostały przypomniane wnioski w obszarze bezpieczeństwa na drogach skierowane do sądeckiej Policji oraz Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, które wypracowano na debacie wyjściowej zorganizowanej w maju ubiegłego roku.

Jako przedstawiciel Policji głos zabrał asp. szt. Ryszard Ogurek – p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, który omówił działania podjęte przez Policję na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na Sądecczyźnie. Następnie głos zabrał Adam Konicki, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, który omówił realizację postulatów skierowanych do kierowanej przez niego instytucji. Ostatnim etapem debaty była dyskusja z przybyłymi na spotkanie mieszkańcami.

/źródło: KMP Nowy Sącz