Budżet Obywatelski: składanie projektów tylko do jutra!

Opublikowano 29 czerwca 2017 przez
Budżet Obywatelski: składanie projektów tylko do jutra!

Jeszcze tylko do jutra (30 czerwca) można składać projekty zadań publicznych do Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na rok 2018. To już naprawdę ostatnia chwila na skorzystanie z możliwości, jakie daje ten mechanizm partycypacyjny. Wartość wszystkich projektów w ramach BO może sięgnąć 2 mln złotych.
Projekty należy składać na „formularzu zgłoszenia projektu”,  w wersji papierowej na dziennik podawczy Urzędu Miasta Nowego Sącza lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony  internetowej www.bo.nowysacz.pl. Na tej samej stronie znajdują się wszystkie informacje na temat Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza 2018.
Składanie wniosków rozpoczęło się 4 maja bieżącego roku. Projekty może składać każdy mieszkaniec Nowego Sącza, który w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 16 lat.
Po zakończeniu naboru projektów do 1 września bieżącego roku będzie trwała ich weryfikacja. 4 września nastąpi ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do głosowania. Głosowanie zaplanowano na okres od  30 września do 7 października, a ogłoszenie wyników do 16 października.
Budżet obywatelski to mechanizm partycypacyjny, w ramach którego uprawnieni mieszkańcy mają prawo zgłaszać projekty zadań publicznych, a następnie wybierać w trybie głosowania te zadania, które pozytywnie przeszły proces weryfikacji. W tym roku do dyspozycji mieszańców są 2 miliony złotych.

źródło: www.nowysacz.pl