Przejdź do treści


Budżet Obywatelski: składanie projektów tylko do jutra!

Ratusz w Nowym Sączu - Fot. Maciej Berowski

Jeszcze tylko do jutra (30 czerwca) można składać projekty zadań publicznych do Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na rok 2018. To już naprawdę ostatnia chwila na skorzystanie z możliwości, jakie daje ten mechanizm partycypacyjny. Wartość wszystkich projektów w ramach BO może sięgnąć 2 mln złotych.
Projekty należy składać na “formularzu zgłoszenia projektu”,  w wersji papierowej na dziennik podawczy Urzędu Miasta Nowego Sącza lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony  internetowej www.bo.nowysacz.pl. Na tej samej stronie znajdują się wszystkie informacje na temat Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza 2018.
Składanie wniosków rozpoczęło się 4 maja bieżącego roku. Projekty może składać każdy mieszkaniec Nowego Sącza, który w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 16 lat.
Po zakończeniu naboru projektów do 1 września bieżącego roku będzie trwała ich weryfikacja. 4 września nastąpi ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do głosowania. Głosowanie zaplanowano na okres od  30 września do 7 października, a ogłoszenie wyników do 16 października.
Budżet obywatelski to mechanizm partycypacyjny, w ramach którego uprawnieni mieszkańcy mają prawo zgłaszać projekty zadań publicznych, a następnie wybierać w trybie głosowania te zadania, które pozytywnie przeszły proces weryfikacji. W tym roku do dyspozycji mieszańców są 2 miliony złotych.

źródło: www.nowysacz.pl