Przejdź do treści


Budowa sądeczanki stoi w miejscu tymczasem dofinansowano rozbudowę trasy Bochnia – Limanowa

Mieszkańcy Nowego Sącza od lat nie mogą doczekać się budowy sądeczanki, tymczasem ruszyła rozbudowy trasy łączącej powiat bocheński z limanowskim (droga wojewódzka nr 965).
Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Inwestycja kosztować będzie ponad 43,5 mln zł, z czego 85% pokryją środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pozostałe 15% pochodzić będzie z budżetu Województwa Małopolskiego. Wykonawcą inwestycji jest firma Skanska S.A., która realizuje zadanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” do końca września 2018 roku.
Inwestycja obejmie łącznie prawie 18 km drogi wojewódzkiej z Zielonej do Limanowej. W ramach projektu przebudowane zostaną mosty w Świniarach, Zielonej oraz Łątce Górnej. W Świniarach dodatkowo zmieni się także połączenie DW 965 z DW 964, gdzie tradycyjne skrzyżowanie zastąpi bezkolizyjne rondo. Przebudowane zostaną także skrzyżowania z drogami podporządkowanymi w innych miejscowościach, a na tych najbardziej obciążonych ruchem powstaną lewoskręty. Wzdłuż trasy wybudowane zostaną krawężniki i zatoki autobusowe wraz z chodnikami. Istniejące pobocza zostaną znacznie poszerzone i przygotowane pod budowę chodników i ścieżek rowerowych. Całkowicie przebudowane zostanie także odwodnienie drogi, przepusty drogowe oraz istniejące zjazdy. Projekt zakłada także umocnienie korpusu drogi w miejscach, w których jest ona narażona na osiadanie.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego