Błękitny węgiel nadzieją dla Sądecczyzny

Opublikowano 21 listopada 2017 przez
Błękitny węgiel nadzieją dla Sądecczyzny

Władze Nowego Sącza otrzymały potwierdzenie o naborze wniosków do programu Gekon-Generator Koncepcji Ekologicznych, w ramach którego może uzyskać dofinansowanie pomysł wprowadzenia na Sądecczyznę tzw. błękitnego węgla. Pismo podpisał wiceprezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski. Za projekt pod nazwą „Badania nad innowacyjnym, niskoemisyjnym paliwem bezdymnym” odpowiada Instytut Chemicznej Obróbki Węgla w Zabrzu i to on czuwał będzie nad formalnym wprowadzeniem pomysłu w życie.

Błękitny węgiel ma dużo wyższą kaloryczność od tradycyjnego węgla, oznacza to że jego spalanie pozwala na wytworzenie większej ilości ciepła. Najważniejsze jest jednak że przy spalaniu błękitnego węgla znacznie zmniejsza się emisja zanieczyszczeń, bo benzo(a)piren, czyli ten najbardziej rakotwórczy środek jest zredukowany o ponad 80 procent, a redukcja pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 to ponad 90 procent.

Ten węgiel ma tę zaletę, że można w nim palić w każdym palenisku bez konieczności wymiany pieca – podkreśla prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. – Po prostu zmieniamy rodzaj paliwa na takie, które nie emituje zanieczyszczeń do atmosfery. Natomiast w związku z tym, że ten węgiel jest przetwarzany, on jest droższy i jednak cena decyduje o tym, czy mieszkaniec będzie z niego korzystał, czy też nie – dodaje prezydent.

Trzeba pamiętać o jednym, że inwestowanie w ekologię to jest inwestowanie w nasze zdrowie i zdrowie naszych dzieci – mówi prezydent Ryszard Nowak. – O tym nie należy zapominać i to jest główny cel naszych działań. A że się ponosi z tego tytułu koszty? Mniej będziemy wydawać na lekarzy.

Programem będzie objętych 15 gmin, do zadań których należeć będzie dystrybucja innowacyjnego paliwa oraz działania informacyjne i edukacyjne, aby błękitny węgiel został zaakceptowany przez mieszkańców.