Przejdź do treści

Biskup diecezji tarnowskiej wydał dyspensę od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej mszy

Rzeka Kamienica - W tle Bazylika Świętej Małgorzaty i wieża nowosądeckiego Ratusza - fot. Kamil Bańkowski IRART

W związku z epidemią koronawirusa Biskup Andrzej Jeż udzielił wiernym diecezji tarnowskiej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej mszy św.

Wczoraj (12 marca) Episkopat przygotował nowe wytyczne dotyczące m.in. udziału w niedzielnych mszach świętych. „Rekomendujemy biskupom udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej m.in. osobom w podeszłym wieku, z objawami infekcji, dzieciom i młodzieży oraz osobom, które czują obawę przed zarażeniem” – czytamy w komunikacie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na niedzielnej mszy we wskazanym czasie nie jest grzechem. Biskup zachęca także do udziału w niedzielnej liturgii za pomocą środków masowego przekazu poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Na terenie diecezji tarnowskiej dyspensa będzie obowiązywała do 29 marca.