Abolicja dla klientów Sądeckich Wodociągów

Opublikowano 27 listopada 2017 przez
Abolicja dla klientów Sądeckich Wodociągów

Sądeckie Wodociągi szukają sposobu na zmniejszenie strat związanych z nielegalnym poborem wody i zrzutu ścieków. Spółka nie będzie zgłaszać wniosków o ukaranie osób, które do 29 grudnia bieżącego roku zgłoszą że w nielegalny sposób korzystały z miejskiej sieci wodociągów lub kanalizacji.

– Lepiej edukować niż karać. Dlatego postanowiliśmy dać szansę odbiorcom, którzy zdecydują się dobrowolnie przyznać do błędu – mówi Janusz Adamek, prezes zarządu Spółki Sądeckie Wodociągi. – Zdecydowanie bardziej opłaca się przyznać i podpisać umowę ze spółką, niż narażać się na karę.

Zgodnie z artykułem 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoby, które bez uprzedniego zawarcia umowy pobierają wodę z urządzeń wodociągowych, podlegają karze grzywny do 5 tysięcy złotych i karze grzywny do 10 tysięcy złotych w przypadku bezumownego wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

– Prowadzone przez nas kontrole wykazały między innymi następujące nieprawidłowości: obejście zamontowane przed wodomierzem, bezumowne korzystanie z kanalizacji, nieopomiarowane własne ujęcie wody przy jednoczesnym korzystaniu z sieci kanalizacyjnej – wylicza Jerzy Siwek, kierownik działu kontroli w Spółce Sądeckie Wodociągi.

Abolicja ogłoszona przez Spółkę Sądeckie Wodociągi obowiązuje od 27 listopada do 29 grudnia 2017 r. Po tym terminie ujawnione podczas kontroli kradzieże wody lub nielegalne zrzuty ścieków będą ponownie podlegać karze.

Osoby zainteresowane podpisaniem umowy proszone są o zgłoszenie się do działu sprzedaży Spółki Sądeckie Wodociągi przy ulicy Wincentego Pola 22 w Nowym Sączu, pokój nr 3. Informację można uzyskać także pod numerami telefonów: 18 41 41 215, 18 41 41 216, 18 41 41 217, 18 41 41 228.

/Źródło i fot. Sadeckie Wodociągi/