Przejdź do treści


20-21 październik: ŚRODOWISKO MIEJSKIE – Konferencja Naukowa w MMC Brainville

Nowosądecki park technologiczny MMC Brainville 20 i 21 października 2017 będzie miejscem organizacji międzynarodowej konferencji pt. ŚRODOWISKO MIEJSKIE. Inteligentny model współpracy: UCZELNIA – SAMORZĄD – BIZNES. Stanowi ona odpowiedź na wyzwania jakie rodzi XXI wiek: potrzebę kształtowania zrównoważonego miejskiego środowiska zamieszkania i konieczność poszukiwania rozwiązań innowacyjnych oraz wymóg kształtowania i usprawniania modelu współpracy różnych „aktorów” współtworzących przestrzeń wokół nas. Jest wynikiem docenienia wagi tych wyzwań przez organizatorów i ich wieloletniej współpracy.

Uczestnicy konferencji podejmą próbę stworzenia modelu współpracy uczelni, samorządu i lokalnego biznesu. Skupią się na poszukiwaniu obszarów, impulsów, narzędzi i procedur, które pozwolą nadać współpracy charakter ciągły. Przyszłość rozwoju miast i wysoka jakość życia zależą od rozwoju biznesu, działań samorządów i świadomości mieszkańców.
Badania naukowe i kształcenie nowych kadr powinny wspierać przez uczelnie te obszary, a z kolei ze strony biznesu, samorządów i mieszkańców można oczekiwać impulsów do podejmowania badań, tworzenia wizji i projektów. Integracja wszystkich obszarów i osób biorących udział w kształtowaniu środowiska miejskiego jest bardzo istotna w dobie kończących się środków unijnych i presji poszukiwania możliwości rozwoju miast. Integracja jest niezbędna dla osiągnięcia wspólnych celów, a architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne to dziedziny, w których wielostronna współpraca jest konieczna i niezmiernie ważna.

Podczas spotkania nastąpi uroczyste podpisanie deklaracji działań na rzecz aktywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi, naukowymi a przedstawicielami środowiska gospodarczego. Organizatorzy zapraszają przedstawicieli wszystkich zainteresowanych grup do szerokiej dyskusji na temat możliwości, form i efektów współpracy środowisk naukowych, samorządowych i biznesowych służącej kształtowaniu zrównoważonego środowiska miejskiego.

/źródło: Biuro prasowe konferencji/