Przejdź do treści

17 styczeń: Spotkanie konsultacyjne na temat Programu ochrony powietrza

Panorama Nowego Sącza fot. Kamil Bańkowski IRART

17 stycznia 2020r. o godzinie 10:00 w sali obrad nr 208 budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jagiellońskiej 33 w Nowym Sączu odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Spotkanie skierowane jest do mieszkańców miasta Nowego Sącza, a także powiatów nowosądeckiego, limanowskiego oraz gorlickiego. Podobne konsultacje są organizowane także w Nowym targu, Krakowie, Tarnowie oraz Chrzanowie.

Województwo Małopolskie przystąpiło do prac nad nowym Programem ochrony powietrza. Według zapowiedzi dotychczasowe rozwiązania mają zostać uzupełnione o szereg działań naprawczych. W dokumencie przeanalizowane zostaną efekty obecnie obowiązującego Programu, ale przede wszystkim planowane jest wprowadzone nowych działań służących poprawie jakości powietrza.

/źródło: https://powietrze.malopolska.pl