Przejdź do treści


Nowy Sącz. Prezydent Ludomir Handzel po raz pierwszy uzyskał absolutorium i wotum zaufania od radnych

Prezydent ludomir Handzel - fot. UM NS / Zdjęcia archiwalne

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel po raz pierwszy odkąd objął urząd otrzymał absolutorium i wotum zaufania od radnych.

Na wczorajszej sesji Rady Miasta prezydent Ludomir Handzel przedstawił raport o stanie Miasta Nowego Sącza za rok 2021. Prezydent zaprezentował obszerny materiał, którego sporą część stanowił opis zrealizowanych inwestycji w mieście. Po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za ubiegły rok oraz sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok i burzliwej dyskusji radni miejscy przystąpili do głosowania.

Za udzieleniem wotum zaufania prezydentowi Ludomirowi Handzlowi głosowało 14 radnych, przeciwni byli: radna Iwona Mularczyk, Teresa Cabała i Wojciech Piech, pozostali radni nie brali udziału w głosowaniu.

Z kolei uchwałę dotyczącą udzielenia absolutorium poprało 16 radnych, podobnie jak wcześniej przeciw były trzy osoby: Iwona Mularczyk, Teresa Cabała i Wojciech Piech, pozostali radni nie oddali głosu.