Przejdź do treści


Nowy Sącz otrzymał jedynie 4,5 mln zł dofinansowania z rządowego Funduszu Polski Ład

  • Opublikowano:
  • Autor:

Na  dzisiejszej konferencji prasowej prezydent Nowego Sącza odniósł się do otrzymanego przez miasto dofinansowania z rządowego Funduszu Polski Ład.

Miasto Nowy Sącz złożyło 3 propozycje inwestycji do dofinansowania:

  • Budowa obwodnicy wschodniej Nowego Sącza, w tym mostu na ul. Kamiennej – koszt 150 mln złotych,
  • Modernizacja budynku Ratusza – koszt 30 mln złotych,
  • Budowa boiska ze sztuczną murawą na osiedlu Zawada – koszt 5 mln złotych.

Mimo zapowiadanego przez rząd proporcjonalnego podziału środków miasto Nowy Sącz otrzyma jedynie 4,5 mln złotych na ostatni projekt. Oznacza to, że kwota dofinansowania w przeliczeniu na jednego mieszkańca miasta wynosi 53.85 zł. Podczas gdy pozostałe gminy powiatu nowosądeckiego otrzymały kwoty od 324 do ponad 2 tysięcy złotych na jednego mieszkańca.

Miasto Nowy Sącz otrzymało najniższe na Sądecczyźnie dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, w przeliczeniu na mieszkańca, co stoi w sprzeczności z wypowiedzią Pawła Szefernakera wiceszefa MSWiA, przewodniczącego komisji ds. wsparcia Rządowego Funduszu “Polski Ład” z 25 października – Przyjęliśmy zasadę proporcjonalności. Wartości zadań inwestycyjnych jest proporcjonalna do wielkości samorządu. Gminy do 20 tys. mieszkańców to są inwestycje paromilionowe, maksymalnie kilkanaście milionów złotych. Gminy, które są stolicami powiatów, to są większe inwestycje. Następnie w przypadku powiatów, to inwestycje od paru milionów złotych do 18 milionów złotych.

Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że jest to celowe działanie rządu PiS, które ma uniemożliwić lokalnemu samorządowi realizowanie działań inwestycyjnych oczekiwanych przez mieszkańców Nowego Sącza. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że do wczoraj na fanpage’u poseł PiS Barbary Bartuś widniała informacja, że miasto Nowy Sącz otrzymało wsparcie w kwocie 27 000 000 zł.

Prezydent Nowego Sącza zapowiedział złożenie wniosku do Najwyższej Izby Kontroli o skontrolowanie procesu przyznawania środków z funduszu Polski Ład. – Myślę, że warto aby ktoś zapytał dlaczego Nowy Sącz otrzymał taką pulę środków i z czego to wynika. – Powiedział Ludomir Handzel.

/źródło: UM NS