Przejdź do treści


Znowu głośno o Nowym Sączu w kontekście przekroczenia norm dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5

W wczorajszym wydaniu Wiadomości w stacji TVP1 zaprezentowano materiał dotyczący zanieczyszczenia powietrza. Jako przykład przekroczenia norm dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5 zaprezentowano Małopolskę, z przedstawionych informacji wynikało że najgorsza sytuacja w dniu 28.11.2015 miała miejsce w Nowym Sączu i Krakowie a stężenie pyłów w tych miastach, kilkukrotnie przekroczyło dopuszczalną normę – stwierdzono także że zwykły spacer w takich warunkach to ryzyko.

Kilka lat życia w smogu wywołuje chorobę niedokrwienną serca, nadciśnienie, astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Według Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce co roku z powodu smogu przedwcześnie umiera 45 000 osób.