Przejdź do treści


Znamy propozycje nazw dla nowych obiektów infrastruktury drogowej w Nowym Sączu

foto. UMNS

Prezydent Ludomir Handzel ogłosił propozycje, jakie zostały nadesłane przez mieszkańców miasta w ramach Konkursu na nazwę sześciu budowli w Nowym Sączu.

W konkursie można było zaproponować nazwy dla następujących budowli oraz obiektów infrastruktury drogowej w Nowym Sączu:

 1. przeprawa mostowa na rzece Dunajec w ciągu drogi krajowej nr 28 (tzw. obwodnica północna)
 2. rondo u zbiegu ulic: Hallera, Sucharskiego oraz Barskiej
 3. przeprawa mostowa na rzece Dunajec w ciągu ul. Legionów (tzw. most heleński)
 4. przeprawa mostowa w ciągu ul. Nowochruślickiej
 5. skwer nad rzeką Kamienicą u zbiegu ulic Tarnowskiej, Paderewskiego i Kraszewskiego
 6. rondo u zbiegu ulic: Starowiejskiej, Dunajcowej i Krakowskiej (os. Helena).

Oto propozycje nadesłane przez mieszkańców miasta Nowego Sącza:

 1. Most na rzece Dunajec (obwodnica północna)
  Most Sądecki
  Most Bohaterów Sądeckich
  Most Sądeckie Wrota
  Most Mgła Dunajca
  Most im. Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”
  Most im. Lachów Sądeckich
  Most im. Świętej Rity
  Most im. Zbigniewa Wodeckiego
  Most Niepodległości
  Most im. Jana Małeckiego
  Most im. Romana Dmowskiego
 2. Rondo ulica Hallera, Sucharskiego, Barska
  Rondo Młodych Lachów
  Rondo im. Ireny Styczyńskiej
  Rondo im. Prof. Władysława Bartoszewskiego
  Rondo im. Romana Dmowskiego
  Rondo im. Kazimierza Wielkiego
  Rondo im. Johna Lennona
  Rondo im. Witolda Pileckiego
  Rondo im. Wiesława Wody
  Rondo im. Eugeniusza Aleksandra
 3. Nowa przeprawa na rzece Dunajec w ciągu ulicy LegionówMost Heleński im. Józefa Piłsudskiego
  Most Zamkowy, Most Wieczności
  Most 100-lecia Odzyskania Niepodległości
  Most Sądecki
  Most im. Danuty Siedzikówny „Inki”
  Most im. Rotmistrza Pileckiego
  Most Świętej Małgorzaty
  Most Marszałka Piłsudskiego
  Most im. Mieczysława Fogga
  Most Świętej Rity
  Most Świętego Pio
  Most Konrada Aleksandra
 4. Skwer nad rzeką Kamienicą
  Skwer Zacisze
  Skwer nad Ujściem
  Skwer Matek Sybiraczek
  Skwer im Stanisława Barei
  Skwer im. Danuty Szaflarskiej
  Skwer im. Jerzego Masiora
  Skwer im. Jana Karskiego
 5. Rondo ulica Starowiejska, Dunajcowa, Krakowska
  Rondo Królewskie
  Rondo Jagiellońskie
  Rondo im. Prof. Władysława Bartoszewskiego
  Rondo Księcia Wacława II
  Rondo im. ks. Jana Pancerza
 6. Przeprawa mostowa ulica Nowochruślicka
  Most im. Xawerego Dunikowskiego
  Most im. Carla Mengera

Zgodnie z Regulaminem Konkursu oceny merytorycznej zgłoszonych propozycji dokona ośmioosobowa Komisja Konkursowa, w skład której wejdą cztery osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza oraz cztery osoby wskazane przez Radę Miasta Nowego Sącza. Ich zadaniem będzie wyłonienie dwóch najciekawszych pomysłów w danej kategorii i wraz z uzasadnieniem wyboru przekazanie ich pod obrady Radzie Miasta Nowego Sącza.

/źródło:  Biuro Prasowe UM NS