Przejdź do treści


Zmiany w sposobie pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu – Załatw sprawy urzędowe zdalnie

fot. pixabay.com

W związku z sytuacją epidemiologiczną od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania ograniczono funkcjonowanie Starostwa Powiatowego poprzez wprowadzenie pracy w trybie wewnętrznym, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

W ramach działań zapobiegających zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej, Starosta Nowosądecki podjął decyzję o czasowej zmianie sposobu pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu od poniedziałku 16 marca 2020 r. ( Zarządzenie Starosty Nowosądeckiego nr 12/2020 z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu: https://nowosadecki.pl/pl/zarzadzenie-stareosty-nowosadeckiego). Jest to też związane z faktem, że po zamknięciu żłobków, przedszkoli i szkół, część urzędników zadeklarowała opiekę nad dziećmi i tym samym niektóre stanowiska będą mogły wykonywać pracę w ograniczonym zakresie.

Od dnia 16 marca 2020 r. odwołuje się wszystkie wcześniej umówione wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu (szczegółowa informacja pod adresem: https://nowosadecki.pl/pl/praca-wydzialu-komunikacji-i-transportu).

Od dnia 16 marca 2020 r. odwołuje się wszystkie wizyty w Wydziale Budownictwa i Wydziale Geodezji. W tym czasie nie będzie możliwy osobisty wgląd do akt administracyjnych. Zainteresowani chcący uzyskać wgląd do akt przed wydaniem decyzji administracyjnej proszeni są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich przypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt.

Bezpośrednie załatwienie sprawy z Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu w sprawach wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody i wskazaniu terminu przez kierującego właściwą komórką organizacyjną urzędu.

Rzecznik Konsumentów będzie udzielał porad konsumenckich telefonicznie (18 41 41 624), za pośrednictwem poczty na adres Starostwa oraz pocztą elektroniczną (pszeliga@nowosadecki.pl).

/Biuro Prasowe Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu