Przejdź do treści


Zmiany w organizacji ruchu w związku z remontem ul. Kolejowej w Nowym Sączu

źródło: www.google.com

W najbliższy poniedziałek (11 lipca) rozpoczyna się długo oczekiwany remont ulicy Kolejowej w Nowym Sączu, w związku z tym należy spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym oraz zmian w rozkładzie jazdy autobusów miejskich.

Roboty zostaną podzielone na II etapy.
ETAP I – od ul. Nawojowskiej do Al. Batorego
ETAP II – od Al. Batorego do przejazdu kolejowego

Dodatkowo każdy z etapów podzielono na 2 części.

ETAP I-A
Od poniedziałku (11 Lipca) rozpoczyna się remont ulicy Kolejowej na odcinku od ul. Nawojowskiej do ul. Zamenhoffa. Dojazd do ul. Zamenhoffa będzie realizowany od ul. Krasickiego i ul. Bocznej – ulice jednokierunkowe. Na ul. Zamenhoffa obowiązywał będzie odwrócony kierunek ruchu. Możliwe są czasowe utrudnienia w ruchu na ulicy Nawojowskiej w związku z prowadzonymi robotami drogowymi.

ETAP I-B.
Zamkniecie ul. Kolejowej na odcinku od ul. Zamenhoffa do Al. Batorego.

ETAP II-A.
Zamkniecie ul. Kolejowej na odcinku od ul. Batorego do ul. Sienkiewicza. Ulice Sienkiewicza oraz Waryńskiego będą dwukierunkowe na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Kolejowej

ETAP II-B.
Zamknięcie ul. Kolejowej od ul. Sienkiewicza do przejazdu kolejowego.
Ulica Sienkiewicza oraz ul. Waryńskiego dwukierunkowa na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Kolejowej

W celu przyspieszenia robót dopuszcza się wykonywanie prac przez wykonawców na innych odcinkach ul. Kolejowej (poza wskazanymi etapami) – pod warunkiem prowadzenia prac bez zamykania ulicy dla ruchu kołowego (prace prowadzone na chodnikach, w zieleńcach, drobne prace prowadzone w jezdniach nie wymagające całkowitego wyłączenia ulic z ruchu kołowego).

MZD przewiduje następujący czasokres prowadzenia robót:
ETAP I – 60 dni
ETAP II – 60 dni

Objazdy główne będą prowadzone następującymi ulicami:
ul. Nawojowską, ul. Limanowskiego, ul. Zygmuntowską, ul. Kunegundy do ul. Węgierskiej.
ul. Nawojowską, ul. 29 listopada, ul. Wyspiańskiego, ul. Zieloną do ul. Węgierskiej.

Informacje o zmianach kursowania autobusów będą dostępne na stronie www.mpk.nowysacz.pl.

źródło: Urząd Miasta Nowego Sącza