Przejdź do treści


Złote i Srebrne Jabłka Sądeckie z okazji święta policji

fot. (szel)

Jedno Złote i dziewięć Srebrnych Jabłek Sądeckich wręczył dziś starosta nowosądecki Marek Pławiak policjantom i pracownikom cywilnym sądeckiej policji. Towarzyszył mu wicestarosta Antoni Koszyk. Okazją do ich uhonorowania były uroczyste obchody 99. rocznicy powołania Policji Państwowej.
Starosta Marek Pławiak podziękował wyróżnionym za ofiarną służbę i działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Sądecczyzny oraz wkład w zapobieganie i zwalczanie przestępczości.
Złote Jabłko Sądeckie odebrał kom. Bogdan Łęczycki – komendant Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej. Srebrne otrzymali: mł. insp. Jerzy Polczyk – pierwszy zastępca komendanta miejskiego policji w Nowym Sączu, podinsp. Dariusz Kotala – komendant Komisariatu Policji w Grybowie, kom. Dariusz Król – komendant Komisariatu Policji w Starym Sączu, a także policjanci i pracownicy cywilni Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu: kom. Mirosław Sowa – p.o. naczelnika Wydziału Kryminalnego, asp. Maciej Kuźma – starszy dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych II, a także Beata Górka, Krystyna Lachowicz, Emilia Sekuła i Ryszard Ogórek.
Starosta Marek Pławiak wręczył też list gratulacyjny awansowanemu do stopnia inspektora Jarosławowi Tokarczykowi – komendantowi miejskiemu policji w Nowym Sączu.
– Służba w policji jest nie tylko wyrazem dbałości o bezpieczeństwo obywateli, ale również budowaniem zaufania Polaków do organów państwa – podkreślił starosta Marek Pławiak. – Narażając niejednokrotnie swoje zdrowie i życie dajecie dowód bohaterstwa i skuteczności instytucji powołanych przez niepodległą Rzeczpospolitą. Zaangażowaniem i fachowością nawiązujecie do chlubnych tradycji policyjnych sprzed II wojny światowej, gdy polskie służby były uznawane za jedne z najskuteczniejszych w Europie. Nieustannie unowocześniacie i modernizujecie formy działania, korzystając przy tym z wsparcia samorządów. Jestem przekonany, że nadal będziemy podejmować wspólne działania, by móc za rok świętować stulecie polskiej policji.
Sądeckim funkcjonariuszom gratulowali m.in. posłowie Andrzej Czerwiński i Józef Leśniak, a także wiceprezydenci miasta Jerzy Gwiżdż i Wojciech Piech.
Małopolski komendant policji nadinsp. Krzysztof Pobuta wręczył awanse na wyższe stopnie 54 funkcjonariuszom. Podkreślił, że sądecka komenda jest kuźnią kadr dla małopolskiej policji, bowiem wywodzący się stąd policjanci są komendantami i zastępcami komendantów komend w województwie.
– Sądeckich policjantów można oceniać tylko dobrze –dodał nadinsp. Krzysztof Pobuta. – O skuteczności ich działań świadczą statystyki i zaufanie jakim darzą ich mieszkańcy.


(szel)