Przejdź do treści


Zgłoś się do konkursu „Mój Sposób na Biznes” i zyskaj miano przedsiębiorcy roku 2016!

Konkurs „Mój Sposób na Biznes”

Znasz kogoś, kto prowadzi firmę o ciekawym profilu, jest solidny, rzetelny i wiarygodny? Lub kogoś, dla kogo prowadzenie firmy jest równocześnie jego pasją? A może sam prowadzisz działalność na terenie Nowego Sącza, a Twój biznes nieustannie się rozwija? Nie czekaj! Już teraz zgłoś się do konkursu “Mój Sposób na Biznes” i zyskaj miano przedsiębiorcy roku 2016!1

“Mój sposób na biznes” to konkurs, który już po raz 9. organizowany jest przez prezydenta Nowego Sącza we współpracy z Sądeckim Urzędem Pracy. Udział w konkursie mogą wziąć przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Nowego Sącza przez co najmniej 12 miesięcy.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: Sądecki Przedsiębiorca Roku oraz Debiut w biznesie (dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność nie dłużej niż 3 lata). Jego celem jest przede wszystkim promowanie rozwoju przedsiębiorczości na terenie naszego miasta oraz promowanie dobrych praktyk w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć wniosek do Sądeckiego Urzędu Pracy (osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską) w terminie do 10 października br.
Na zwycięzców konkursu czekają prestiżowe statuetki. Dodatkowo, zwycięskie firmy mogą liczyć na szeroką promocję swojej działalności w naszym regionie.

Każdego roku, w konkursie bierze udział kilkudziesięciu przedsiębiorców. Różnorodność branż, jakimi zajmują się uczestnicy jest ogromna. Nie czekaj zatem! Już dziś zgłoś się do nas i pokaż swój przepis na sukces. A być może to właśnie Ty zostaniesz kolejnym zwycięzcom konkursu!

Celem konkursu jest:
– promocja rozwoju przedsiębiorczości na terenie Miasta Nowego Sącza;
– promowanie dobrych praktyk w prowadzeniu działalności gospodarczej – zachęcanie do
zakładania nowych firm oraz tworzenia nowych miejsc pracy;
– popularyzacja własnej aktywności przedsiębiorców – zaangażowania w rozwój firmy.

Prace konkursowe oceniać będzie Kapituła Konkursu powołana przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, w skład której wchodzą osoby doświadczone i na co dzień uczestniczące
w życiu gospodarczym naszego regionu.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie do Sądeckiego Urzędu Pracy (osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską) kompletnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami w terminie do 10 października 2016 r.

Biuro konkursu:
Dział Usług Rynku Pracy Sądeckiego Urzędu Pracy ul. Węgierska 146, pokój nr 18 lub 19;
nr tel. 18 44-89-291, 18 44-89-311, 18 44-89-277, 18 44-89-264, 18 44-89-272

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronach Urzędu Miasta Nowego Sącza pod adresem nowysacz.pl oraz supnowysacz.praca.gov.pl