Przejdź do treści


Zakończono weryfikację projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

Ratusz w Nowym Sączu - Fot. Maciej Berowski

Do Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2020 rok zgłoszonych zostało 71 projektów. Komisja weryfikacyjna pozytywnie zaopiniowała 36 zgłoszeń, najczęstszym powodem odrzucenia wniosków było zgłoszenie realizacji zadania na terenie niebędącym własnością Miasta.

Pobierz: Wyniki weryfikacji formalnej i merytorycznej projektów złożonych w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2020 rok.