Przejdź do treści


Zadbajmy o #zielonyNowySacz

Zadbajmy o #zielonyNowySacz - konferencja prasowa

W środę na konferencji prasowej prezydent Nowego Sącza zapowiedział uruchomienie programu Zadbajmy o #zielonyNowySacz. Celem programu jest zwrócenie uwagi na troskę o środowisko naturalne i problem zanieczyszczenia powietrza.

Ludomir Handzel poinformował, że wystosował pismo do spółdzielni mieszkaniowych, parafii, spółek miejskich i jednostek oświatowych z prośbą o wskazanie miejsc, gdzie można dokonać nowych nasadzeń. Taką możliwość mają także Mieszkańcy Nowego Sącza. Pomysły można przesyłać na adres email: zielonynowysacz@nowysacz.pl.

Prezydent Ludomir Handzel mówił także o programie dopłat na wymianę kotłów, finansowanym z budżetu miasta. W ramach którego mieszkańcy będą mogli otrzymać 5 tysięcy złotych dofinansowania na wymianę kotła.

– Chcę przedstawić w pigułce informacje dotyczące walki o „Zielony Nowy Sącz”. To bardzo szeroki zakres działań, w które muszą włączyć się wszystkie jednostki miasta, instytucje i sami mieszkańcy – powiedział prezydent Ludomir Handzel.

Zastępca Prezydenta Magdalena Majka omówiła zrealizowane i planowane przez jednostki Urzędu Miasta eko-inwestycje i działania.

Podczas konferencji głos zabrał także prezes MPEC Paweł Kupczak, który mówił o inwestycjach zrealizowanych w ostatnich latach i planowanych przez przedsiębiorstwo.

  1. Silniki kogeneracyjne 6 MW – największa inwestycja w historii MPEC, staniemy się elektrociepłownią, będziemy produkować energię cieplną i elektryczną. Realizacja silników kogeneracyjnych i kotła biomasowego przyczyni się do ograniczenia ilości spalanego miału węglowego o 50%.
  2. Kocioł biomasowy 7 MW – instalacja kotła biomasowego i spalanie zrębków drzewnych zapewni dodatkową zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych w sposób ekologiczny oraz ograniczy emisję CO2 do atmosfery.
  3. Modernizacja i budowa nowych sieci ciepłowniczych – polega na modernizacji, która zwiększy bezpieczeństwo dostaw ciepła do odbiorców oraz rozbudowie dającej możliwość zapewnienia ciepła większej liczbie mieszkańców Nowego Sącza, w latach 2020-2022 planowane prace na odcinkach o długości łącznie ponad 12 km.
  4. Nowe laboratorium badawcze MPEC – nowoczesne laboratorium zapewni możliwość poszerzenia zakresu wykonywanych analiz i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przy współpracy z PWSZ.

/źródło: UMNS