Przejdź do treści


Zabytki i kapliczki z Sądecczyzny zyskają dawny blask

Będące świadectwem wiary Małopolan kościoły, synagogi czy drewniane cerkwie, a także zachwycające kapliczki, wielowiekowe ikonostasy oraz łemkowskie nagrobki – to tylko niektóre obiekty, które jeszcze w tym roku przejdą długo oczekiwane remonty. Dzięki dotacjom przyznanym przez samorząd województwa w ramach dwóch programów – „Kapliczki Małopolski” oraz „Ochrona zabytków Małopolski” – prawie 70 obiektów z Sądecczyzny czeka ratunek przed nieuchronnym upływem czasu.

Czeki gwarantujące przyznanie dotacji beneficjentom z 23 gmin subregionu sądeckiego przekazali podczas uroczystego spotkania przewodnicząca SWM Urszula Nowogórska oraz Leszek Zegzda z zarządu województwa.

– Po raz kolejny spotykamy się w gronie niezwykłych osób z całej Sądecczyzny, które troszczą się o dziedzictwo kulturowe Małopolski. Troska ta, to jednak nasza wspólna odpowiedzialność za to, aby zachować i przekazać następnym pokoleniom Małopolan spuściznę naszych przodków – mówił podczas spotkania Leszek Zegzda. – Dlatego samorząd województwa po raz kolejny zdecydował o zarezerwowaniu w swoim budżecie środków, dzięki którym ratujemy wyjątkowe obiekty z całego regionu. W tym roku jest to aż 120 zabytków oraz 75 kapliczek z całej Małopolski, na co przekazujemy aż 3,15 mln zł. Z tego 1,2 mln zł trafia właśnie na Sądecczyznę – podsumował Zegzda.

Dzięki przyznanym dotacjom remonty czekają m.in. kościół w Bobowej z XIV w. (w którym odnowiona zostanie wielowiekowa posadzka), synagogę Talmud-Tora w Bieczu (wraz z konserwacją znajdujących się w niej malowideł ściennych) czy nagrobki na cmentarzu łemkowskim w urokliwie położonej wsi Czarne. To jednak nie wszystko, gdyż konserwację przejdzie też kolekcja starych druków cyrylickich z Gorlic, ikonostasy z greckokatolickich i prawosławnych cerkwi czy polichromie w XVI-wiecznym drewnianym kościółku w Podolu-Górowej. Warto podkreślić, że za sprawą przyznanych dotacji, na całej Sądecczyźnie niezbędne remonty przejdą aż 54 zabytki.

Dawny blask zyskają także kapliczki, którymi zachwycają się nie tylko mieszkańcy, ale również osoby odwiedzające nasz region. W tym roku planowana jest renowacja 14 kapliczek z całej ziemi sądeckiej. Na konserwację tych stojących przy drogach i turystycznych szlakach obiektów przekazano aż 550 tys. zł. Ponad 100 tys. zł to kwota, która trafi na Sądecczyznę.
Przypomnijmy, że w ramach tylko dwóch programów – „Kapliczki Małopolski” oraz „Ochrona zabytków Małopolski” – samorząd województwa do tej pory przekazał aż 57,5 mln zł. Dotacje przyznawane są osobom prywatnym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, parafiom i gmin wyznaniowych.

WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI – MAŁOPOLSKIE KAPLICZKI WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI – OCHRONA ZABYTKÓW MAŁOPOLSKI