Przejdź do treści


Za nami pierwsze spotkanie Okrągłego Stołu Nowosądeckiej Oświaty

Okrągły Stół Nowosądeckiej Oświaty - foto. UMNS

Zgodnie z zapowiedziami wczoraj w Ratuszu odbył się pierwsze spotkanie Okrągłego Stołu Nowosądeckiej Oświaty, w których uczestniczyli między innymi Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel, wiceprezydent Magdalena Majka, dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Małgorzata Belska, Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Nowego Sącza Grzegorz Ledziński oraz zaproszeni dyrektorzy nowosądeckich jednostek oświatowych a także nauczyciele i rodzice.

Jak zapewniają pomysłodawcy Okrągłego Stołu Nowosądeckiej Oświaty powołany zespół złożony z wielu osób uczestniczących w szeroko pojętym procesie edukacji ma służyć otwartej, merytorycznej dyskusji oraz znalezieniu wspólnych pomysłów na usprawnienie systemu edukacji w Nowym Sączu.

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel -foto. UMNS

– Otwieramy dzisiaj dyskusję na temat sądeckiej oświaty. Mam nadzieję, że efektem tego będzie system, który będzie systemem racjonalnym i optymalnym, ze względu na uzyskane efekty edukacyjne dla naszych dzieci i młodzieży – powiedział prezydent Ludomir Handzel, do licznie zebranych gości uczestniczących w spotkaniu. – To, co jest najważniejsze, to z jednej strony wychowanie naszej młodzieży, a z drugiej edukowanie jej w takiej postaci, żebyśmy osiągnęli jak najwyższy efekt końcowy: żeby nasze dzieci dostawały się na te uczelnie w Polsce i za granicą, które sobie wymarzyły, żeby zdobywały takie zawody, które chcą wykonywać przez całe życie – podkreślił prezydent.

Prezydent podkreślił również, że do kwestii edukacji należy podchodzić w sposób merytoryczny, a nie polityczny. – Chodzi nam o to, żeby osiągnąć racjonalny kompromis jeśli chodzi o finanse, możliwości lokalowe, możliwości związane z finansowaniem etatów, infrastruktury, także sportowej, zajęciami pozalekcyjnymi. Musi nam przyświecać cel, który jest najważniejszy, czyli jakość sądeckiej oświaty, której owocem ma być dobrze wyedukowany i wychowany młody człowiek, sądeczanin, który pójdzie bez obawy w świat, bez żadnych kompleksów – podsumował prezydent.

Następnie głos zabrała dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Małgorzata Belska – Nowosądecki Stół Oświatowy będzie platformą, gdzie mają wybrzmiewać tematy związane z edukacją i wychowaniem. Chcielibyśmy, ze względu na fakt ograniczonego miejsca w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza, zaprosić wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w rozmowach na platformie, która zostanie stworzona w Internecie. Mam nadzieję, że powstaną energicznie działające zespoły robocze, zarządzające poszczególnymi pracami w określonych tematach – podkreśla dyrektor Małgorzata Belska.

W trakcie spotkania dyskutowano między innymi na temat finansowania sądeckiej oświaty, szkolnej infrastruktury, subwencji oświatowych, wyposażenia sal lekcyjnych oraz funkcjonowania szkół niepublicznych.

Prace w ramach OSNS odbywać się będą w siedmiu zespołach roboczych:

1. Zespół ds. przedszkoli.
2. Zespół ds. szkół podstawowych.
3. Zespół ds. średnich i branżowych.
4. Zespół ds. edukacji specjalnej.
5. Zespół ds. edukacji pozaszkolnej.
6. Zespół ds. rodziców i opiekunów prawnych przedszkolaków i uczniów
7. Zespół ds. dyrektorów i nauczycieli
8. Zespół ds. pracowników obsługi oświaty.

/źródło: UMNS