Przejdź do treści


Wzmożone działania policjantów pn. „Bezpieczna droga do szkoły”

Bezpieczna droga do szkoły - KMP Nowy Sącz

Ostatnie dni wakacji i początek roku szkolnego to doskonała okazja do tego, by przypomnieć dzieciom, jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze, tym bardziej, że część z nich przekroczy próg szkoły po raz pierwszy. Dlatego właśnie we wrześniu policjanci będą realizować szereg akcji profilaktycznych, skierowanych do dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli.

Pierwszą z tych akcji jest „Bezpieczna droga do szkoły”, którą policjanci będą prowadzić od 2 do 6 września 2019 roku na terenie Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

Celem tych działań będzie zapewnienie bezpieczeństwa uczniom poruszającym się po drogach. Szczególnym nadzorem sądeccy policjanci obejmą zorganizowany przewóz dzieci i młodzieży autobusami szkolnymi, jak również będą zwracać uwagę na to, czy dzieci są przewożone w sposób właściwy w pojazdach osobowych. We wrześniu i październiku będą prowadzić wzmożone kontrole autobusów dowożących dzieci do szkół.

Na czas akcji policjanci będą skierowani w rejony placówek edukacyjnych. Będą pomagać dzieciom przy przekraczaniu jezdni na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół, przy okazji ucząc najmłodszych prawidłowego zachowania się na drodze, a w czasie zajęć lekcyjnych patrole będą reagować na wykroczenia w ruchu drogowym, prowadząc między innymi kontrole radarowe.

Ponadto we wrześniu i październiku w sądeckich szkołach zostaną przeprowadzone spotkania profilaktyczne z dziećmi, rodzicami i nauczycielami na temat bezpiecznych zachowań na drodze. Serdecznie zachęcamy dyrekcję szkól podstawowych do zgłaszania zapotrzebowania na pogadanki z zakresu bezpieczeństwa na drodze, szczególnie dla uczniów klas pierwszych. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20 września 2019 roku. Podania proszę kierować na adres mailowy: rzecznik@nowy-sacz.policja.gov.pl, informując w nim o proponowanym terminie pogadanki, ilości uczestników oraz grupie (klasie) do której ma ona zostać skierowana. W tytule zgłoszenia należy podać, iż dotyczy ono pogadanki z zakresu bezpieczeństwa na drogach.

W ramach wspomnianych spotkań w placówkach edukacyjnych, funkcjonariusze będą także zachęcać do udziału w X edycji konkursu “Odblaskowa szkoła”, który ma na celu wyłonić i nagrodzić szkoły promujące bezpieczeństwo wśród uczniów, szczególnie przez wyposażenie ich w kamizelki i elementy odblaskowe.

/źródło: KMP Nowy Sącz