Przejdź do treści


Wyższe mandaty za nadmierną prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, korzystanie z telefonu…

Kontrola drogowa - Fot. KMP Nowy Sącz

Od 1 stycznia weszła w życie przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, która podwyższa kary za niektóre wykroczenia na drogach. Podwyżki mandatów w założeniu mają poprawić bezpieczeństwo, zmuszając kierowców do przestrzegania obowiązujących przepisów i ograniczeń.

Najnowszy taryfikator mandatów za przekroczenie dozwolonej prędkości :

  • do 10 km/h – mandat karny w wysokości 50 zł.
  • o 11-15 km/h – mandat karny w wysokości 100 zł.
  • o 16-20 km/h – mandat karny w wysokości 200 zł.
  • o 21-25 km/h – mandat karny w wysokości 300 zł.
  • o 26-30 km/h – mandat karny w wysokości 400 zł.
  • o 31-40 km/h – mandat karny w wysokości 800 zł.
  • o 41-50 km/h – mandat karny w wysokości 1000 zł.
  • o 51-60 km/h – mandat karny w wysokości 1500 zł.
  • o 61-70 km/h – mandat karny w wysokości 2000 zł.
  • o 71 km/h i więcej – mandat karny w wysokości 2500 zł.

Nadmierna prędkość to jednak nie jedyne przewinienie, za które kierowcy zapłacą wyższą karę. Według nowych przepisów, za wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym grozi mandat karny w wysokości 1 000 zł. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że na wielu polskich drogach podwójna linia ciągła malowana jest w miejscach z doskonałą widocznością, w których manewr wyprzedzania np. ciągnika rolniczego można wykonać bezpiecznie i bez przekraczania dozwolonej prędkości.

Mandaty w wysokości 1 500 zł grożą za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu oraz wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, na którym ruch jest niekierowany lub bezpośrednio przed nim. Mandatem w tej wysokości zagrożone jest również omijanie pojazdu jadącego w tym samym kierunku, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Do kwoty 2000 zł zwiększyły się również mandaty za wykroczenia popełniane na przejazdach kolejowych. Chodzi o sytuacje, gdy kierowca wjeżdża na przejazd kolejowy przy nadawaniu przez sygnalizator sygnału czerwonego, opuszczonych zaporach lub w sytuacji gdy brak jest możliwości kontynuowania jazdy za przejazdem.

Mandaty za jazdę pod prąd oraz niezachowanie wymaganego odstępu na autostradzie lub drodze ekspresowej

Nowym wykroczeniem w taryfikatorze jest „jazda pod prąd” na autostradzie lub drodze ekspresowej za którą grozi mandat w wysokości 2 000 zł. Z kolei za niezachowanie minimalnego wymaganego odstępu od poprzedzającego pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej można otrzymać karę w wysokości od 300 do 500 zł.

Mandaty za korzystanie z telefonu

Za korzystanie z telefonu w czasie jazdy kierowcy grozi obecnie mandat w wysokości 500 zł. Również piesi muszą mieć się na baczności, ponieważ za korzystanie z urządzeń elektronicznych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko można otrzymać mandat karny w wysokości 300 zł.