Przejdź do treści

Wyniki kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu - fot: www.mok.nowysacz.pl

Urząd Miasta poinformował o wynikach kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu – Nieprawidłowości finansowe wyliczone zostały na ponad 400 tys. zł.

Kontrolę przeprowadził Wydział Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta. Zakres kontroli obejmował prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Kultury w latach 2017-2019, w tym między innymi: zasadność i celowość ponoszonych wydatków, ewidencja i realizacja przychodów jak również poprawność zawierania umów zleceń i o dzieło.

Analiza dokumentacji zgromadzonej w wyniku przeprowadzonej kontroli wykazała szereg nieprawidłowości dotyczących: Organizacji jednostki, dokumentacji finansowo – księgowej, zawieranych umów zleceń i umów o dzieło, organizacji Jesiennego Festiwalu Teatralnego, w tym dystrybucji biletów, wynajmu sali widowiskowej w MOK oraz  wzajemnego zlecania realizacji imprez kulturalnych pomiędzy MOK, a SAK.

Łącznie nieprawidłowości finansowe wyliczone zostały na kwotę 402 107,00 zł.

Protokół kontroli nr 21/Z/2019 z dnia 11 marca 2020 r. z kontroli w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu dostępny jest  na Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

/źródło: UMNS