Przejdź do treści


Wyniki audytu w Spółce Miejskiej Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Konferencja prasowa - fot. UM NS

W środę w sądeckim ratuszu odbyła się konferencja prasowa poświęcona przedstawieniu wyników audytu przeprowadzonego w Spółce Miejskiej Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Wyniki audytu zaprezentowali profesor Roman Batko oraz dr inż. Janusz Sasak.

Audyt przeprowadzony był według zasad i kryteriów zgodnych z wymaganiami dla kontroli zarządczej – art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o finansach publicznych.

Raport z audytu STBS

/źródło: UM NS