Przejdź do treści


Wybierając numer alarmowy 997 dodzwonisz się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie

fot. KMP Nowy Sącz

1 października rozpoczął się proces przejmowania obsługi numeru alarmowego 997 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie, które obsługuje obecnie numer alarmowy 112. Numer 997 nadal będzie funkcjonował, ale po jego wybraniu połączymy się nie z dyżurnym policji, tylko z operatorem CPR. Zbierze on wszystkie informacje dotyczące zgłoszenia i przekaże je w postaci elektronicznej formatki do dyżurnego policji. Ten podejmie decyzję w zakresie dysponowania jednostek do działań.
Jak informują służby wojewody, to udogodnienie ma przede wszystkim usprawnić jak najszybsze uzyskanie pomocy przez zgłaszającego i odciążyć dyspozytorów służb ratowniczych, którzy będą mogli skupić się wyłącznie na rozdysponowaniu sił i środków. Dodatkowo CPR obsługuje również połączenia eCall (ogólnopolski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych).
Odbieranie zgłoszeń bezpośrednio przez operatorów CPR pozwoli na jednoczesne i automatyczne powiadomie wszystkich służb właściwych ze względu na rozdzaj zdarzenia. Skróceniu ulegnie też czas oczekiwania na odebranie połączeń. Średni czas mierzony od momentu wybrania numeru 112 do odebrania połączenia przez operatora w CPR wynosi około 10 sekund. Po przełączeniu numeru alarmowego 997 do CPR czas oczekiwania na połączenie będzie podobny.
Istotnym efektem przyłączenia numeru 997 do CPR będzie też ujednolicenie sposobu obsługi zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe, w tym zgłoszeń obcojęzycznych.
(szel)