Przejdź do treści


Wnioski o dofinansowanie na wymianę pieców w ramach programu KAWKA jeszcze tylko do końca lipca

Program KAWKA

Jeszcze tylko do 31 lipca będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie na wymianę pieców w ramach programu KAWKA. Program KAWKA został uruchomiony w celu poprawy jakości powietrza w Nowym Sączu. Od lat Nowy Sącz znajduje się w czołówce najbardziej zanieczyszczonych, pod względem jakości powietrza, miast w Europie. Według Raportu Światowej Organizacji Zdrowia Nowy Sącz znajduje się na 14 miejscu w Europie i na 7 w Polsce pod względem zanieczyszczonego powietrza.

Aby skorzystać z dofinansowania na wymianę starych kotłów/pieców na bardziej ekologiczne, należy złożyć wniosek do końca lipca br. Dofinansowanie kosztów wymiany kotłów lub pieców węglowych na bardziej ekologiczne źródła ciepła może sięgnąć nawet 3,5 tys. złotych.

Wnioski można składać na następujące prace:

  1. Likwidację kotłów/pieców węglowych z zamianą na kotły gazowe w budynkach i lokalach mieszkalnych;
  2. Likwidację kotłów/pieców węglowych z zamianą na kotły węglowe o wysokiej sprawności w budynkach i lokalach mieszkalnych;
  3. Likwidację kotłów/pieców węglowych z zamianą na pompy ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych;
  4. Budowę instalacji kolektorów słonecznych w budynkach i lokalach mieszkalnych zasilanymi kotłowniami/piecami węglowymi.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z dotacji jest trwała likwidacja pieca/kotła węglowego lub w przypadku kolektorów słonecznych redukcja spalania węgla.

Regulamin wraz z załącznikami można pobrać w Wydziale Ochrony Środowiska, Biurze Obsługi Mieszkańców (Rynek 1, pok. 9) oraz w formie elektronicznej ze strony internetowej www.nowysacz.pl. Zaleca się wypełnianie wniosków i oświadczeń w formie elektronicznej, a następnie wydrukowanie i ich podpisanie.

Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą do 29 lipca 2016 r. w godzinach 11:00–15:00 w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Szwedzkiej 2 (II piętro) w Nowym Sączu. Po tym terminie wniosek można wysłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz.

Wymiana pieca lub kotła węglowego z pewnością się opłaci: to czystsze powietrze w Nowym Sączu i w efekcie lepsze zdrowie jego mieszkańców. Do tej pory na wymianę lub instalacje bardziej ekologicznych pieców zdecydowało się już ponad 600 sądeczan.

Całkowita wartość projektu “Poprawa jakości powietrza dla Nowego Sącza – Etap I” realizowanego w ramach programu “Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA” wynosi ponad 10 mln zł, z z czego ponad 6 mln zł pochodzi z dotacji udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

źródło: Urząd Miasta Nowego Sącza