Przejdź do treści


Wizyta Kurator Oświaty w Powiecie Nowosądeckim

Wizyta kurator fot. Maria Olszowska

Dzisiaj w Powiecie Nowosądeckim gościła Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty i Halina Cimer – Małopolski Wicekurator Oświaty. Panie spotkały się ze starostą nowosądeckim Markiem Pławiakiem i wicestarostą Antonim Koszykiem. Były zainteresowane m.in. inwestycjami oświatowymi prowadzonymi przez Zarząd Powiatu oraz funkcjonowaniem Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej.

Dyrektor PZAZ Bartłomiej Krzeszowski opowiedział o rozwoju tej jednostki, zwracając szczególną uwagę na możliwości stwarzane tutaj osobom z różnymi stopniami niepełnosprawności. Mówił też o finansowym wsparciu władz Powiatu, dla których ważne jest stwarzanie niepełnosprawnym odpowiednich warunków do pracy i życia.

– Bardzo się cieszę, że na Sądecczyźnie funkcjonuje taka instytucja – mówiła kurator Barbara Nowak. – I z tego co zdążyłam zobaczyć, jest bardzo dobrze zarządzana. Będę ja dawała za przykład w innych powiatach i województwach, chociaż wiem, że już sporo samorządowców odwiedziło wasz ZAZ i chce powoływać u siebie podobne jednostki. To wzorowy przykład aktywizowania osób niepełnosprawnych poprzez pracę, którą chętnie wykonują pod okiem instruktorów i opiekunów.

Panie kurator dowiedziały się też, jak postępują prace przy rozbudowie dawnego internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie. W przyszłym roku do budynku wprowadzi się Licem Ogólnokształcące im. Artura Grottgera, które obecnie ma swoją siedzibę w budynku w Rynku.

– Wszystko postępuje zgodnie z planem – mówi starosta Marek Pławiak. – Niebawem część budynku będzie już przykryta dachem. Uczniowie zyskają bardzo dobre warunki do nauki. Warto przypomnieć, że prowadzone przez Powiat Nowosądecki Liceum Ogólnokształcące w Grybowie to jedna z najlepszych szkół w Małopolsce, z bardzo wysoką zdawalnością matury i sporymi osiągnięciami sportowymi pomimo braku sali gimnastycznej.

Od września 2018 r., młodzież będzie już miała do dyspozycji nowoczesną salę gimnastyczną.

– Będzie ona wyposażona w ruchome trybuny i zaplecze – mówi wicestarosta Antoni Koszyk. – W remontowanym budynku znajdą się między innymi pracownie z nowoczesnym sprzętem potrzebne do nauczania licealistów, a także biblioteka i czytelnia. Chcemy, aby przyszłoroczni maturzyści pisali egzamin już w nowym obiekcie.

Prace mają się zakończyć do 31 marca 2018 roku, a cała inwestycja ma kosztować ponad osiem milionów złotych. Kamienica, w której obecnie mieści się Liceum (centrum Grybowa), jest wystawiona na sprzedaż.

– Jestem pod wrażeniem – powiedziała kurator Barbara Nowak. – Powiat sporo inwestuje w oświatę, co obecnie nie zdarza się często. Gratuluję podejmowania takich dobrych decyzji. Przecież edukacja to jedno z naszych najważniejszych zadań. Powinniśmy mieć dobrze wykształcone społeczeństwo.

(olsz)
Fot. Maria Olszowska