Przejdź do treści


W służbie na Zielonej Wyspie – relacja z rewizyty sądeckich policjantów

Gdy 12 października z sądeckiej komendy wyjeżdżali policjanci z Irlandii, dziękowali za urozmaicony program oraz wymianę zawodowych doświadczeń, zachwycając się jednocześnie polską gościnnością, walorami turystycznymi i przyrodą naszego regionu. W ramach rewizyty 4 listopada dwóch sądeckich policjantów wylądowało na lotnisku w Dublinie.

Obaj policjanci z Nowego Sącza – dzielnicowy st. sierż. Radosław Koział i „wywiadowca” st. sierż. Adam Tobiasz podkreślają, że w sobotę 4 listopada, zaczęła się ich pełna przygód wizyta w Irlandii. Zakwaterowano ich w IPA House Dublin, który pełni rolę siedziby IPA na terenie Irlandii.

Następnego dnia stażyści po przyjeździe stawili się do służby w Drugs & Organised Crime Bureau, podczas której wprowadzono ich w tematykę przestępczości zorganizowanej, szczególnie narkotykowej. Tego dnia poznali również najbardziej niebezpieczne rejony Dublina i dowiedzieli się, że główne struktury gangów wywodzą się z pozostałości po bojówkach IRA.

Następny dzień minął na oficjalnych wizytach. Polscy stażyści spotkali się z Komendantem Głównym Gardy Seanem Wardem i funkcjonariuszami jednego z komisariatów, gdzie m. in. zobaczyli jak funkcjonuje stanowisko kierowania i monitorowania oraz areszty. Wizytowali również polski konsulat w Dublinie, gdzie spotkali się z konsulem RP Grzegorzem Salą. Tam zaznajomili się z zasadami działania konsulatu oraz poznali problemy społeczeństwa polskiego przebywającego na terenie Irlandii. Po zakończeniu tego spotkania udali się do siedziby Europolu i Interpolu, gdzie przybliżono im techniki pracy w tych wydziałach.

Kolejne dni mijały na służbie praktycznej, w trakcie której poznawali specyfikę irlandzkiej Gardy.

Gdy pełnili służbę na dzielnicy, głównymi problemami z jakimi się spotykali była przede wszystkim przestępczość narkotykowa. Natomiast służba w Traffic Unit, czyli odpowiedniku polskiego ruchu drogowego minęła na patrolowaniu autostrady M50 oraz kontroli pojazdów na tak zwanym „check point”. Takie posterunki kontrolne mają na celu wyeliminowanie z ruchu kierowców bez prawa jazdy, bez aktualnego ubezpieczenia, czy pod wpływem alkoholu. Sądeccy stażyści brali również udział w zgłoszeniu do Armed Robbery czyli napadu z niebezpiecznym narzędziem, jednak nie zostało ono potwierdzone.

Policjanci z Nowego Sącza patrolowali również Dublin z powietrza, pełniąc służbę w ramach Air Support Unit. Było to dla nich wyjątkowe doświadczenie, które pokazało jak przydatne jest wsparcie z powietrza podczas pościgów policyjnych. By tego było mało, na łodziach patrolowali również port wraz z Water Unit i poznali przypadki w jakich interweniują policjanci tego oddziału.

W ramach wizyty odwiedzili również Garda College Templemore, gdzie szkoli się przyszłych i obecnych funkcjonariuszy. Tam poznali program nauczania oraz techniki wyszkolenia.

Urozmaicony pod względem pełnienia służby dwutygodniowy staż sądeckich policjantów na Szmaragdowej Wyspie dał im możliwość poznania nowych technik pracy operacyjnej i patrolowej, jak również różnic w uregulowaniach prawnych.

Obaj sądeccy funkcjonariusze przekonali się również, że mimo różnic w pełnieniu służby, cele policjantów w obu krajach są takie same – zapewnienie bezpieczeństwa i służba dla obywateli. Przyznali także, że w Irlandii poznali wiele fantastycznych osób, a odbyty staż umożliwił im wymianę doświadczeń zawodowych, zdobycie nowej wiedzy oraz dał im nową energię do pracy. Wyrazili także wdzięczność wobec przewodniczącej sądeckich struktur IPA oraz swoich przełożonych, dzięki którym mieli możliwość odbycia takiego stażu.

Sądeccy policjanci wizytowali Irlandię w ramach programu „Placement Programme” organizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA.

IPA (International Police Association) jest stowarzyszeniem łączącym wszystkie policyjne służby, bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. Od 1971 roku IPA jest największym stowarzyszeniem na świecie z blisko 400 tys. członków zrzeszonych w 66 sekcjach narodowych. IPA posiada status konsultacyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych i w Radzie Europy. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby pełniące służbę w Policji i Straży Granicznej, emeryci i renciści policji.

/źródło: KMP Nowy Sącz