Przejdź do treści

Ważne informacje dla kierowców w związku z epidemią koronawirusa

zdjęcie ilustracyjne - fot. pixabay.com

Od kilku dni obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji samochodów kupionych po 1 marca 2020 r. Do tej pory kierowcy mieli na to 30 dni. Teraz mają aż 180 dni czyli pół roku! Zmieniają się także przepisy dotyczące kierowców zawodowych.

Zmiana przepisów jest spowodowana stanem epidemii. Dlatego też, do 180 dni został wydłużony obowiązek zgłaszania nabycia oraz zbycia pojazdu uprzednio zarejestrowanego na terytorium Polski oraz obowiązek rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Dotyczy to pojazdów wcześniej zarejestrowanych w Polsce, a nabytych/zbytych od 01.03.2020 r. oraz sprowadzonych z Unii Europejskiej od 01.03.2020 r. i będzie obowiązywał do 31.12.2020 r.

Natomiast pojazdy nabyte/zbyte bądź sprowadzone z terytorium UE do dnia 29 lutego 2020 r., obowiązuje 30-dniowy termin, którego bieg zostaje zawieszony w dniu 12 marca 2020 r. i będzie kontynuowany po ustaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Dopiero przekroczenie terminu 180-dniowego będzie sankcjonowane karą pieniężną (art. 140mb uPrd) za niedopełnienie obowiązków, o których mowa wyżej. Z dniem ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego z powodu COVID-19 tj. 12 marca 2020 r. bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego w/w terminów nie rozpoczyna się a rozpoczęta ulegają zawieszeniu na ten okres.

Badania dla kierowców zawodowych

Z uwagi na wejście w życie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów art.39j i art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140), tj. badanie lekarskie kierowców wykonujących przewóz drogowy i badanie psychologiczne kierowców wykonujący przewóz drogowy.

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 1, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

(olsz)