Przejdź do treści


W sobotę odbędzie się marsz antyimigracyjny organizowany przez środowiska narodowe

żródło: google.pl

sobotę 17 października odbędzie się marsz antyimigracyjny organizowany przez środowiska narodowe, podobny marsz odbył się w ubiegłą sobotę w Limanowej.Marsz rozpocznie się o godzinie 14:00 na Nowosądeckim Rynku, następnie przejdzie kolejno ulicami Dunajewskiego, Szwedzką, Wąsowiczów, Kościuszki, Jagiellońską, Mickiewicza, Alejami Wolności, Grodzką, 1 Pułku Strzelców Podhalańskich i zakończy się pod Karpackim Ośrodkiem Wsparcia Straży Granicznej, zakończenie planowane jest na godz. 16:30. Marsz organizują: Narodowa Sądecczyzna, Ruch Społeczno-Narodowy i Młodzież Wszechpolska.

Marsz ma być wyrazem niezadowolenia z polityki polskich i unijnych władz w sprawie przyjmowania do kraju imigrantów z Afryki. Jak podkreślają organizatorzy spora część społeczeństwa obawia się imigrantów ze względu na ich odmienność kulturową, która sądząc po przykładzie Państw takich jak Szwecja może uniemożliwić dostosowanie sposobu życia imigrantów do tych, które panują u nas. Organizatorzy zarzucają także władzą że wiele polskich rodzin ledwie wiążących koniec z końcem nie może liczyć na żadne wsparcie ze strony Państwa oraz że Państwo nie pomaga Polskim repatriantom a ma angażować się w pomoc odmiennych nam kulturowo, światopoglądowo, cywilizacyjnie i religijnie uchodźcom z Afryki, którzy na dodatek zamiast wysyłać tuż za swoją granicę swe kobiety i dzieci, sami pod wygodnym pretekstem wyjeżdżają do odległej Europy.