Przejdź do treści


W sądeckiej komendzie dyskutowano o bezpieczeństwie.

Fot. KM Policji w Nowym Sączu

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” – pod takim hasłem 26 kwietnia br. w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu odbyła się debata społeczna z udziałem osób zainteresowanych tematem szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Celem spotkania było m.in. zaprezentowanie jak „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” funkcjonuje w praktyce oraz omówienie założeń programu „Dzielnicowy bliżej nas” i aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.
Inicjatorem spotkania był Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu – mł. insp. Jarosław Tokarczyk, a reprezentował go jego Zastępca – mł. insp. Jerzy Polczyk. Komendant Polczyk przywitał przybyłych gości, a następnie wprowadził w tematykę debaty, mówiąc: Trzy tematy, które dzisiaj będą poruszane, wpisują się w szereg działań Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym regionie i w całym kraju. Zaznaczył, że sama jednostka czy też mała grupa nie są w stanie przeciwdziałać negatywnym zjawiskom, dlatego potrzebna jest współpraca z podmiotami funkcjonującymi w społeczności lokalnej.
Przykładem takiej współpracy jest funkcjonowanie narzędzia jakim jest „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” w Polsce – Jest to rozwiązanie, które pozwala Policji na pokazanie mieszkańcom miejsc gdzie jest niebezpiecznie, a także dać im możliwość na wskazanie swoich spostrzeżeń i uwag na temat tego co się dzieje w społeczności lokalnej – mówił asp. sztab. Ryszard Ogurek z Wydziału Ruchu Drogowego, który prowadził panel dotyczący mapy.
Każdy z nas ma możliwość aktualizacji informacji na mapie. Wystarczy zaznaczyć miejsce na mapie i wybrać rodzaj zagrożenia, np. „spożywanie alkoholu w miejscach publicznych”, „używanie środków odurzających”, „akty wandalizmu” czy też „zła organizacja ruchu drogowego”, „nieprawidłowe parkowanie”, „przekraczanie dozwolonej prędkości”, „żebractwo” i wiele, wiele innych (do wyboru mamy 25 kategorii). Zgłoszenia są anonimowe – nie trzeba podawać swoich danych. Następnie Policja będzie te sygnały weryfikować. Wymiernym efektem działań Policji w wyniku naniesionych na mapę zagrożeń jest obecność policjantów w miejscach, w których oczekuje tego społeczeństwo. Mundurowi korzystając z informacji zaznaczanych w formie zagrożeń na mapie przez mieszkańców Sądecczyzny, codziennie przeprowadzają interwencje, które w sposób bezpośredni likwidują wskazane zagrożenia.
Policjant omówił również sposób wprowadzenia danych na mapę oraz tryb ich weryfikacji. Wskazał też, że od momentu uruchomienia mapy na naszym terenie, Sądeczanie i mieszkańcy powiatu wprowadzili 1624 zagrożenia, najwięcej z kategorii: spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, niewłaściwa infrastruktura drogowa, nieprawidłowe parkowanie i przekraczanie dozwolonej prędkości.
Ułatwieniu kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami ma służyć program „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikacja „Moja Komenda”, których funkcjonowanie przedstawiła w drugim panelu sierż. Agnieszka Gozdecka. – Najważniejszym założeniem programu jest uczynienie z dzielnicowego, policjanta pierwszego kontaktu. Dzielnicowy ma najbliższy kontakt ze społecznością lokalną w swoim regionie, jest blisko obywatela, co daje mu możliwość rozpoznania potrzeb i oczekiwań w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa – wyjaśniła prowadząca panel. Dzielnicowa zaznaczyła również, że szybkie ustalenie dzielnicowego, który działa na naszym terenie, jak również numeru kontaktowego do najbliższej jednostki Policji umożliwia bezpłatna aplikacja mobilna pn. „Moja Komenda”.
Co istotne, aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić wystarczy wpisać własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych możemy wyszukać także po ich imieniu lub nazwisku. Aby połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline, dlatego użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu. „Moja Komenda” dostępna jest na telefony z Android, a usługa jest bezpłatna.
Panele wykładowe były wstępem do debaty społecznej, w którą aktywnie włączyli się przybyli goście. W społecznym dialogu udział wzięli: Komendant Straży Miejskiej Nowego Sącza – Dariusz Górski, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu – st. bryg. mgr inż. Waldemar Kuźma, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Miasta Nowego Sącza – Przemysław Gawłowski, Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – Ryszard Wąsowicz, dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Nowego Sącza, przedstawiciele Rady Miasta Nowego Sącza i wydziałów Starostwa Powiatowego, a także przedstawiciele Zarządów Osiedli oraz przedstawiciele i studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
W dyskusji wspólnie zastanawiano się w jaki sposób rozwiązać m.in. problem grupowania się młodzieży spożywającej alkohol w miejscach publicznych, czyli zagrożenie najczęściej zaznaczane na mapie zagrożeń.
Debaty społeczne są platformą wymiany informacji i stanowią pole do dyskusji na tematy ważne dla mieszkańców, dlatego będą przez sądecką Policję cyklicznie kontynuowane.