Przejdź do treści


W Nowym Sączu po raz trzeci rozpoczął się Kongres Kultury Regionów

Zdjęcie ilustracyjne

Otwarcie regionalnej kultury na nowych członków i ich odmienność to motyw przewodni III Kongresu Kultury Regionów, który w tym roku odbywa się pod hasłem „NOWORODAK, czyli transmisyjna płodność dziedzictwa”. W otwarciu wydarzenia wzięli udział marszałek Jacek Krupa oraz Leszek Zegzda z zarządu województwa, którzy uhonorowali osoby zasłużone dla zachowania i rozwoju kultury w regionie.

Wszyscy Małopolanie kochają folklor i kulturę regionalną, ponieważ to nasze olbrzymie dziedzictwo. Dokąd byśmy w Małopolsce nie pojechali, tam spotkamy wspaniałe zespoły regionalne, kapele i chóry. Jesteśmy dumni też z tego, że to właśnie w naszym regionie znajduje się najwięcej w Polsce obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To jest część materialna naszej spuścizny, ale dziś spotykamy się w Nowym Sączu po to, aby cieszyć się częścią niematerialną, która jest równie ważna – zaznaczył marszałek Jacek Krupa.

O idei kongresu mówił też jego pomysłodawca Leszek Zegzda, odpowiedzialny w zarządzie województwa m.in. za obszar kultury:

Świat jest piękny i różnorodny. Dlatego spotkaliśmy się tutaj, żeby to zobaczyć, ale też zachwycić się drugim człowiekiem. Kongres Kultury Regionów to wielkie święto różnorodności, akceptacji, wzajemnej życzliwości, dobroci i miłości, a jego uczestnicy to osoby, które kochają swoją tożsamość, ale też zachwycają się tożsamością innych – podkreślał Leszek Zegzda podczas otwarcia kongresu, który rozpoczął się koncertem “Miechy spod strzechy” z udziałem heligonistów z różnych zakątków Małopolski i Śląska.

Inauguracja wydarzenia była doskonałą okazją do uhonorowania odznaczeniami osób zasłużonych dla zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego Małopolski. Z rąk Jacka Krupy i Leszka Zegzdy Srebrne Odznaki Honorowe Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski odebrały: Maria Cetera (etnograf, starszy kustosz Muzeum Etnograficznego w Tarnowie, kierownik Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Tarnowie, animatorka przedsięwzięć kulturalnych i wydawniczych oraz badacz terenowy), Teresa Remiasz (tancerka, instruktor zespołów góralskich, kierownik zespołów: Białcanie, Mali Białcanie oraz Zyngierek Białcańskich) i Maria Wnęk (instruktorka tańca ludowego, regionalistka, artysta plastyk, kierownik Zespołu Tanecznego Zielony Jawor w Krempach; autorka choreografii tańców spiskich dla ZPiT Śląsk i wielu innych zespołów pieśni i tańca). Medalami „Polonia Minor” wyróżnione zostały z kolei: Maria Magdalena Kroh (etnograf, badaczka kultury ludowej wsi, współautorka ekspozycji skansenowskiej, autorka przewodników i prac dotyczących regionu, a zwłaszcza obrzędowości ludowej, kurator wystaw etnograficznych i historycznych) oraz Michalina Wojtas (pedagog, choreograf, tancerz, folklorysta, najwybitniejszy fachowiec od folkloru tanecznego regionu Lachów Sądeckich, członek i ekspert Polskiej Sekcji C.I.O.F.F, a także współautorka książek na temat tańca ludowego).

W trakcie uroczystości przyznano także odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, które otrzymali: Halina Gocal, Maria Jaworecka, Renata Knap, Roman Korbicz, Andrzej Łukasik, Janina Obrzut, Władysław Obrzut oraz Stanisław Węglarz.

III Kongres Kultury Regionów „NOWORODAK, czyli transmisyjna płodność dziedzictwa” potrwa do piątku, 20 października 2017 r. Przypomnijmy, że zainaugurowany w 2015 r. przez Województwo Małopolskie kongres to forum wymiany idei i pomysłów, które ma upowszechniać wiedzę o kulturze regionów. W tym roku do Nowego Sącza przybyło ponad 300 regionalistów, naukowców, znawców, miłośników i twórców kultury z całej Polski. Głównym tematem tegorocznych rozważań jest otwarcie regionalnej kultury na nowych członków i ich odmienności.
Więcej informacji na jego temat można znaleźć na stronie: www.kultura-regionow.pl.

/źródło: www.malopolska.pl